Bezpečnost potravin

Stanovení nebezpečného výrobku: Silikonová forma na VAFLE bankett

Vydáno: 23. 10. 2017
Autor: MZ ČR

Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 10. 2017.

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:  

Silikonová forma na VAFLE, bankett, 21,5 × 2 cm, 85625 

Osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh / Prodejce: EMBA TRADE s.r.o., Dorská 232/3, 503 11 Hradec Králové, IČO: 24754790 (zakoupeno v již zrušené podnikové prodejně Palackého tř. 1932/203, Pardubice)  

Popis výrobku: Nebalená silikonová forma tvaru pětilístku o rozměrech 21,5 × 2 cm. Výrobek je připevněn k papírovému kartonu s uvedením názvu, rozměrů, materiálu, kódu, pokynů k použití a dodavatele výrobku. 

Odůvodnění:  Laboratorními rozbory byla ve výluhu zjištěna přítomnost primárních aromatických aminů v množství 0,015 a 0,045 mg/kg simulantu. Výrobek pro tento obsah primárních aromatických aminů nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 10 nařízení Komise (EU) č. 10/2011, o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, ve spojení s odstavcem 2 přílohy II. Bylo zjištěno, že se konkrétně jedná o látku s karcinogenními účinky na lidský organismus, zejm. na močový měchýř: 2 –naftylamin (CAS No. 91-59-8).

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při styku tohoto výrobku s potravinami nebo připravovanými pokrmy může docházet k jejich kontaminaci karcinogenními látkami a následně k jejich konzumaci.
 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví