Bezpečnost potravin

Stanovení nebezpečného výrobku: sada skleněných odlivek GLASSWARE

Vydáno: 14. 4. 2016
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. 4. 2016.


Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 

GLASSWARE, ITEM NO.: 0409
značení dle dolepené etikety: SKLENICE, ITEM NO:HY10471,
EAN: 4548626104710 (kód neexistuje)

Výrobce/ Distributor / Země původu: neuvedeni/ Čína
Dovozce: HY-DOMACI-HRACKY.CZ (firma neexistuje)
Prodejce: Ha Phung Ngoc, Krátká 639, 468 61 Desná II, IČ: 63811359
(tržnice, Krkonošská 603, 468 42 Tanvald – Šumburk nad Desnou)

Popis: Jedná se 6dílnou sadu skleněných odlivek s převážně hnědým potiskem orientálního vzoru zasahujícím do okraje pro pití. Odlivky jsou umístěny v papírové skládačce (s vytištěným anglickým názvem výrobku a kódem ITEM NO.: 0409). Sada je zatavena v plastové fólii s nalepenou bílou papírovou etiketou. Na etiketě je uveden český název výrobku, alternativní ITEM kód (NO:HY10471), neexistující čarový (EAN) kód, neexistující dovozce, varování v kombinaci angličtiny a špatné češtiny (CHOCKING HAZARD DROBNE CASTI NE VHODNEPRO DETIDO JLET, ADD:PRHA4), neoprávněně použitá značka shody CE, piktogram Zeleného bodu, recyklační symbol a piktogram výrobku nevhodného pro děti do 3 let.

Odůvodnění:  Z okraje pro pití se uvolňuje kadmium v množství 10,6 mg na likérku a olovo v množství 109 mg na likérku. Výrobek pro obsah těchto prvků nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, podle kterého musí být tyto materiály a předměty vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Dále nebyly splněny požadavky § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.4 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z takovéto likérky může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickými kovy − olovem a kadmiem a následně k jejich průniku do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. U dospělých osob se trávicím ústrojím vstřebává až 10 % přijatého množství olova. U těhotných žen a malých dětí vstřebávání stoupá až na 40 %. Olovo prochází placentou, a proto je při expozici matky exponován i plod. Expozice olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy

Zdroj:  Ministerstvo zdravotnictví