Bezpečnost potravin

Stanovení nebezpečného výrobku: Potravinová fólie

Vydáno: 27. 6. 2016
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 24. 6. 2016.

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

Potravinová fólie, 30 m,

EAN: 8594054091050 (kód neexistuje)

Výrobce/Dovozce/Země původu: neuvedeno

Distributor (dle nabývacího dokladu): LUTON Group, s.r.o., Táboritská 880/14, 130 00 Praha 3, IČ: 24285439 (společnost se na dané adrese nevyskytuje a nekomunikuje)

Prodejce: provozovna: Potraviny, Mírové náměstí, Thanh Binh Nguyen, Hornická 658, 384 11 Netolice IČ: 68922566
(provozovna: Potraviny, Mírové náměstí 52, 384 11 Netolice)

Popis výrobku: Jedná se o bezbarvou LDPE (Low Density PolyEthylene = nízkohustotní polyethylen) fólii o šířce cca 30 cm zabalenou v plastové fólii s barevným potiskem a texty v českém a slovenském jazyce: „Uchovává potraviny v čerstvém stavu“, vyrobeno v EU, EAN kódem, grafickým symbolem pro styk s potravinami, symbolem Zeleného bodu, symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), recyklačními symboly.    

Odůvodnění:  Nebyl splněn požadavek článku 15, odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 (dále jen „nařízení“) týkající se uvedení jména nebo obchodního jména a v obou případech adresy nebo sídla výrobce, zpracovatele nebo prodejce odpovědného za uvedení těchto výrobků na trh v rámci Společenství. Nebyl splněn požadavek článku 17 nařízení, týkající se nutnosti zajištění sledovatelnosti ve všech fázích procesu, kvůli usnadnění kontroly, stažení vadných výrobků, informovanosti spotřebitele a vymezení odpovědnosti. Nebyl splněn požadavek článku 16 nařízení, týkající se povinnosti předložení písemného prohlášení, že výrobky jsou v souladu s předpisy, které se na ně vztahují. Tyto výrobky tak nejsou bezpečné ve smyslu § 3 odst. 2 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že výrobky byly uvedeny na trh, aniž by bylo známo, zda splňují zdravotní požadavky (např. migrace karcinogenních látek, složení, podmínky použití).

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.