Bezpečnost potravin

Stanovení nebezpečného výrobku: plastová lahev A5 MEMO, A5 SIZE, NOTEBOOK BOTTLE

Vydáno: 24. 8. 2018
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 8. 2018.

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:  

A5 MEMO, A5 SIZE, NOTEBOOK BOTTLE, 420 ML
dle nabídky na e-shopu www.highlife.cz: Memo Bottle-Lahev do kabelky, A5 Notebook Bottle ve tvaru sešitu, kód NB101
(výrobek je nabízen v různých barevných variantách)  

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína
Dovozce/ distributor/ prodejce: High Life, s.r.o., Květoslava Mašity 302, 252 31 Všenory, IČO: 26470276, (e-shop http://www.highlife.cz/)  

Popis výrobku: Jedná se o plastovou lahev o objemu 420 ml v různých transparentně barevných variantách, o rozměrech 130x32x213 mm, s barevným šroubovacím víčkem. Lahev je zabalena do plastového sáčku a vložena do kartonové skládačky bílé barvy, na přední straně skládačky jsou texty identifikující výrobek a obrázek lahve. Na zadní straně jsou anglické texty, týkající se materiálu, rozměrů, objemu, rozsahu a maximální teploty použití. Na lahvi je vytlačen nápis A5 MEMO.

Odůvodnění: Laboratorními rozbory byla zjištěna nadlimitní migrace akrylonitrilu (CAS 107-13-1) v množství 0,091-0,172 mg/kg simulantu. Výrobek tedy nesplňuje požadavky článku 11 nařízení Komise (EU) č. 10/2011, o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, ve spojení s přílohou I (referenční č. 225). Z tohoto důvodu výrobek rovněž nesplňuje požadavky článku 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, podle kterého musí být tyto materiály a předměty vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí.

Riziko: Jedná se o látku s podezřením na karcinogenní účinky na lidský organismus, která při přímém kontaktu nebo při dlouhodobém vystavení s kůží může způsobit podráždění, v některých případech alergickou dermatitidu.

 
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví