Bezpečnost potravin

Stanovení nebezpečného výrobku: mísa plastová

Vydáno: 23. 6. 2017
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 6. 2017.

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 

Mísa plastová (výrobek není značen žádným názvem)
značení dle dolepené etikety: 491625; 170; EAN: 8719202102390

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína
Dovozce: AM/63, P.O. BOX 37211, 1030 AE AMSTERDAM, Nizozemí
Distributor: Koopman International Prague s.r.o., Pod Lysinami 28/518, 147 00 Praha 4, IČO: 26751020
Prodejce: BILLA, spol. s r.o., Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy, IČO: 00685976  

Popis: Plastová mísa o průměru cca 24 cm a výšce cca 11,5 cm, uvnitř v krémové matné barvě s dekorem vlákna a různými vnějšími dekory (černý s lístky krémové barvy, krémový s dekorem černých trojúhelníků). Na výrobek je dolepena bílá papírová etiketa s různými kódy výrobku včetně čárového (EAN) kódu, zemí původu, názvem a adresou dovozce, symbolem Zeleného bodu, symbolem výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol „pohárku a vidličky“) a dalšími symboly pro zacházení s výrobkem a jeho mytí. Název výrobku není na etiketě uveden.

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 33,61 a 32,51 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví