Bezpečnost potravin

Stanovení nebezpečného výrobku: Melaminový hnědý hrnek

Vydáno: 19. 5. 2017
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 5. 2017.

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

Melaminový hnědý hrnek
údaje z průvodní dokumentace:
Hrnek „Bambus“, 400ml, průměr 8,5 cm, Nr. 33387,
EAN: 4044633146496

Výrobce/ Země původu: United Outdoor Ltd., Unit 1907-1914, 19/F, New World #1 Commercial Building, 1018 Mingan Road, 315 040 Ningbo/ Čína
Dovozce/Distributor: Max Fuchs AG, Industristr. 1, 94075 Freyung, Německo
Prodejce: 1/ Zdenka Kolešová, Velké Nepodřice 58, 397 01 Dobev, IČO: 15799263 (provozovna: ARMY VÝLET, Chelčického 53/7,397 01 Písek) 
                  2/ Aleš Beránek, V Rámech 277, 580 01 Havlíčkův Brod 
                  3/ Army Shop – START, Křížkovského 10, 130 00 Praha 3

Popis: Světlehnědý melaminový hrnek objemu 400 ml a průměru 8,5 cm s uchem. Na dně výrobku může být dolepena bílá papírová etiketa s uvedením názvu a adresy dovozce a s piktogramem výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol „pohárku a vidličky“). Jiné značení se na výrobku nenachází.

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 720 – 770 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR