Bezpečnost potravin

Stanovení nebezpečného výrobku – Melaminová miska ZH ZEPHAN HOMES MELAMINE WARE NO.Z007-1-1-BOWL

Vydáno: 21. 7. 2015
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 21. 7. 2015.

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

Melaminová miska ZH ZEPHAN HOMES MELAMINE WARE
NO.Z007-1-1-BOWL

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeno

Distributor/Prodejce: Bao Duat Vu, Hulvácká 2497/8, 700 30 Ostrava – Zábřeh

: 27795632

Popis: Kulatá bílá miska s potiskem (zlaté kytičky a lístky, modré stonky), na dně je z vnější strany vyražen text identifikující výrobek. Výrobek je prodáván nebalený.

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 17 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví