Bezpečnost potravin

Stanovení nebezpečného výrobku: melaminová miska MELAMINE WARE, NO. 5607

Vydáno: 16. 12. 2016
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 12. 2016.

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 

melaminová miska MELAMINE WARE, NO.5607

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeni/ Čína
Prodejce: Q.I.M. s.r.o., Jeřábnická 360, 148 00 Praha – Kunratice, IČO: 26943395 

Popis: Bílý hluboký melaminový talíř s motivem růžových květů, průměr 17 cm. Na dně je z vnější strany vyražen text identifikující výrobek a zemi původu. Výrobek je prodáván nebalený bez jakéhokoli povinného značení či povinných dokladů.  

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 33,2 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Navíc provedením testů došlo k narušení povrchu výrobku. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví