Bezpečnost potravin

Stanovení nebezpečného výrobku: melaminová mísa s víkem MELAMINE WARE NO.1077

Vydáno: 22. 8. 2016
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. 8. 2016.


Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 

melaminová mísa s víkem MELAMINE WARE, NO.1077
Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu:neuvedeno
Prodejce (sídlo i provozovna): Xuan Bien Truong, Horní Brašov 759, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ: 69392692 (Drogerie, domácí potřeby)  

Popis: Kulatá bílá melaminová mísa s dekorem o průměru cca 23 cm a výšce cca 7 cm s úchyty a víkem s úchytem. Na dně je z vnější strany vyražen text identifikující výrobek.  

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 93,18 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví