Bezpečnost potravin

Stanovení nebezpečného výrobku: Mačkadlo na brambory, Potato, mesher, Smart Cook

Vydáno: 26. 5. 2017
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. 5. 2017.

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:  

Mačkadlo na brambory, Potato, mesher, Smart Cook, nylon,
ITEM NO: 232 06 61, EAN: 8595249106610  

Osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh/Země původu:  Home pro International s.r.o., V Lužích 735/6, 142 00 Praha 4 – Libuš, IČO: 26851415 / neuvedena  

Popis výrobku: Černé nylonové mačkadlo na brambory s kroužkem stříbrné barvy v rukojeti. Délka výrobku je cca 25 cm, průměr mačkadla je cca 8,5 cm. K rukojeti je připevněna papírová etiketa s údaji identifikujícími výrobek (včetně názvu v několika jazycích), uvedením odpovědné osoby a její adresy a webové stránky, kódem výrobku a čárovým (EAN) kódem, symbolem Zeleného bodu, recyklačním symbolem, piktogramem výrobku určeného pro styk s potravinami a symbolem nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). 

Odůvodnění:  Laboratorními rozbory byla ve výluhu zjištěna přítomnost primárních aromatických aminů v množství 0,051 a 0,053 mg/kg simulantu. Výrobek pro tento obsah primárních aromatických aminů nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 10 nařízení Komise (EU) č. 10/2011, o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, ve spojení s odstavcem 2 přílohy II. Bylo zjištěno, že se mj. jedná o látku s možnými karcinogenními účinky na lidský organismus, zejm. na játra a štítnou žlázu: 4,4´-diaminodifenylmethan (CAS No. 101-77-9). 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při styku tohoto výrobku s potravinami nebo připravovanými pokrmy může docházet k jejich kontaminaci karcinogenními látkami a následně k jejich konzumaci.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví