Bezpečnost potravin

Stanovení nebezpečného výrobku – KITCHEN 7 PIECES

Vydáno: 28. 2. 2012
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví informuje veřejnost o nebezpečném výrobku.

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 

KITCHEN 7 PIECES (7dílná sada kuchyňského plastového náčiní)
EAN: 5710255205604
Výrobce/Distributor/Země původu: PLAST 1, Bregnerodvei 102, 3460 Birkerod/ Německo
Prodejce: MÖBELIX CZ, s.r.o., Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5 – Stodůlky, IČ: 62497286
provozovna: MÖBELIX CZ, s.r.o., Horní 79, Ostrava – Dubina
Popis výrobku: Jedná se o 7dílnou plastovou sadu kuchyňského náčiní z polyamidu (bílá plastová miska s černým uchem a černou spodní částí, v které je uloženo 6 černých kusů kuchyňského plastového náčiní − 3 lžíce různých tvarů, 1 obracečka, 1 naběračka a 1 lžíce na špagety). Výrobek je zabalen v kartónové skládačce, na které je uveden název výrobku, čárový (EAN) kód a webová adresa výrobce a distributora (www.plast1.eu).
Odůvodnění:  Laboratorními rozbory byl ve výluhu zjištěn obsah primárních aromatických aminů ve výši 0,087 mg na 1 kg potravinového simulantu ve lžíci na zeleninu a 0,2 mg na 1 kg potravinového simulantu ve velké lžíci. Výrobek pro tento obsah primárních aromatických aminů nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 10 nařízení Komise (EU) č. 10/2011, o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, ve spojení s odstavcem 2 přílohy II. Metodou GC-MS bylo zjištěno, že se jedná o 4,4´-diaminodifenylmethan (CAS No. 101-77-9), látku s karcinogenními účinky na lidský organismus.  Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při styku tohoto výrobku s potravinami nebo připravovanými pokrmy může docházet k jejich kontaminaci karcinogenními látkami a následně k jejich konzumaci spotřebiteli.

foto 1, foto 2

Zdroj:  Ministerstvo zdravotnictví