Bezpečnost potravin

Stanovení nebezpečného výrobku: jednorázová elektronická cigareta zn. JOOK™3000 GRAPE ICE, 10 ml, 3% (~ 30 mg/ml) Nicotine, EAN kód: 6974670112438

Vydáno: 18. 8. 2023
Autor: HSHMP

Hygienická stanice Hlavního města Prahy postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

jednorázová elektronická cigareta zn. JOOK™3000 GRAPE ICE
10 ml, 3% (~ 30 mg/ml) Nicotine, EAN kód: 6974670112438

Číslo šarže: DL 3FL4
Datum výroby: 20220823
Parametry: objem e-liquidu: 10 ml, koncentrace nikotinu: 3 % ~30 mg/ml, počet potahů: 3000
Země původu: Čína
Výrobce dle značení: Shenzhen JOOK Technology Co. Ltd., Room 1102, 11F, Tower 5A, Software Industry Base,
High-Tech Park, Nanshan District, Shenzhen, China
Dovozce: neuveden
Distributor: neznámý
Prodejce: Hong Phong Nguyen, U Mlýnského kanálu, 696/2, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 17543606
Od 4. 8. 2023 dle výpisu RŽP změna sídla na: Olgy Havlové 2915/50, 130 00, Praha 3 – Žižkov

Popis výrobku: 

Jednorázová elektronická cigareta v jednotkovém balení – papírové krabičce fialové barvy s originálním popisem v anglickém jazyce. Krabička je zatavena v průhledné plastové folii bez potisku. Uvnitř jednotkového balení je jedna jednorázová elektronická cigareta válcového tvaru, fialové barvy označená nápisem GRAPE ICE a grafickým symbolem hroznu vinné révy, zatavená v plastovém sáčku s přední stranou průhlednou, zadní stranou neprůhlednou, bez potisku. Na přední a zadní straně jednotkového balení je uvedeno zdravotní varování v anglickém jazyce: „WARNING: This Product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical.“ Na jednotkovém balení jsou uvedeny piktogramy CE, symbol recyklace a symbol 21+ v kroužku- vhodné pro užívání osobami nad 21 let, symbol zákazu odkládání do komunálního odpadu.

Dále byly nalezeny výrobky stejných parametrů a různých příchutí:

JOOK™ 3000 MANGO, EAN: 6 974670 112414 DL 3FL4 20220818
JOOK™ 3000 MUNG BEAN ICE, EAN: 6 973598 863026
JOOK™ 3000 GUAVA, EAN: 6 973598 863088
JOOK™ 3000 PEACH, EAN: 6 974870 112476 DL 3F4L 20220817
JOOK™ 3000 PINEAPPLE CHERRY ICE, EAN: 6 974670 112575 DL 3F4L 20220823

Odůvodnění:

Bylo zjištěno, že u výše uvedeného výrobku nebyly prokazatelně dodrženy požadavky na označování, příbalový leták, notifikační povinnost podle § 12h odst. 1, 2 písm. b), d) a f), odst. 3 a 4, § 13e, odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 110/1997 Sb.) na zdravotní varování podle § 12 h odst. 2 písm. g) ve spojení s § 13e odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb. ve spojení s § 5 odst. 3 a 4 písm. b) a e) vyhlášky č. 37/2017 Sb. o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření (dále „vyhlášky č. 37/2017 Sb.“), na obsah nikotinu a objem náplně jednorázové elektronické cigarety podle  12h odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb. ve spojení s § 3 odst. 6 a 8 vyhlášky č. 37/2017 Sb., a na zakázaný prvek nebo rys, připomínající potravinu podle § 12h odst. 1 a §12i odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb. ve spojení s § 5 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 37/2017 Sb.

Riziko pro spotřebitele spočívá v nadlimitním obsahu nikotinu 3 % ~ 30 mg/ml, zatímco maximální povolený obsah nikotinu je 20 mg/ml a nadlimitním objemu náplně 10 ml, zatímco maximální povolený limit pro objem náplně v jednorázové elektronické cigaretě je 2 ml. Celkový deklarovaný obsah nikotinu v jednom výrobku je 300 mg, to je cca 7,5 x vyšší hodnota než toxická dávka, při které se u uživatele mohou projevit vážné zdravotní potíže v důsledku intoxikace po použití elektronické cigarety. Riziko může spočívat při náhodném úniku náplně z elektronické cigarety (například při jejím poškození) a její požití malými dětmi nebo zvířaty.  K většině případům otravy nikotinem oznámených toxikologickému informačnímu středisku došlo v souvislosti s tekutými náplněmi do elektronických cigaret. Požadavky na předběžnou opatrnost stanovené v § 3 odst. 8 vyhlášky č. 37/2017 Sb. omezují nadměrný obsah nikotinu v náplni, který může být v dostatečně velkých dávkách akutně toxický a smrtelný nejen při požití, ale také při styku s pokožkou.

Riziko pro spotřebitele spočívá také v nedostatečném označení, kdy na jednotkovém balení chybí informace o uchovávání výrobku mimo dosah osob mladších 18 let, o všech složkách obsažených v náplni a o množství nikotinu v dávce/potažení. Informace o parametrech výrobku navíc nejsou uvedeny v českém jazyce. Jednotkové balení neobsahuje informační příbalový leták. Uživatel je tak nedostatečně informován o rizicích spojených s užíváním výše uvedené jednorázové elektronické cigarety a nemůže posoudit užívání této elektronické cigarety s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav.

Zdroj: HSHMP