Bezpečnost potravin

Stanovení nebezpečného výrobku: jednorázová elektronická cigareta zn. ELF BAR BC5000 rechargeable/disposable pod ve dvou příchutích

Vydáno: 10. 11. 2023
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Foto: MZ ČR

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné výrobky:

Jednorázové elektronické cigarety zn. ELF BAR BC5000 ULTRA, RECHARGEABLE/ DISPOSABLE POD, 50 mg/ml nicotine, o objemu 13 ml:

názevEANšaržeMFGEXPICSMS CI
DRAGON FRUIT BANANA BERRY6937643537317EP0163912023/04/012024/03/31GEN231017228149
KIWI DRAGON FRUIT BERRY6937643537218EP0163912023/04/012024/03/31GEN231017228155

Riziko pro spotřebitele spočívá v nadlimitním objemu náplně, 13 ml, kdy maximální povolený limit pro objem náplně elektronické cigarety nesmí překročit 2 ml. Další riziko spočívá v nadlimitní koncentraci nikotinu, 50 mg/ml, přičemž elektronické cigarety mohou obsahovat nejvýše 20 mg nikotinu/ml. Celkový obsah nikotinu v elektronické cigaretě je 650 mg, což je asi cca 16x vyšší hodnota než toxická dávka (40mg), při které se mohou u spotřebitele projevit vážné zdravotní potíže v důsledku intoxikace.

Riziko pro spotřebitele spočívá dále také v nedostatečném označení, kdy na jednotkovém balení chybí informace o množství nikotinu v dávce, neúplný seznam složek obsažených v náplni (mohou obsahovat látky způsobující alergie) a zdravotní varování není uvedeno v českém jazyce. Jednotkové balení elektronické cigarety neobsahuje příbalový leták s informacemi o návodu použití, informacemi o kontraindikacích, varování pro specifické rizikové skupiny a s informacemi o možných nepříznivých účincích, o návykovosti a toxicitě. Uživatel tak není dostatečně informován nejen o samotném výrobku, ale ani o rizicích spojených s užíváním výše uvedených jednorázových cigaret a nemůže posoudit užívání těchto elektronických cigaret s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav.

Více informací je dostupných v příloze.

Přílohy

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví