Bezpečnost potravin

Stanovení nebezpečného výrobku: Hrnek smaltový, červený s bílými puntíky, 400 ml

Vydáno: 22. 4. 2020
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Upozornění Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 

Hrnek smaltový, červený s bílými puntíky, 400 ml
údaje na dolepené etiketě:
HRNEK SMALT 400 ML, Art. No.:44010314DOT
EAN: 4824042068561(neexistuje)

Země původu/ výrobce: neuvedeni
Distributor/ Dovozce dle značení: U.T.C. spol. s.r.o., Goodman Jažlovice Logistics Centre, Zděbradská 94, 251 01 Říčany – Jažlovice CZ
Prodejce: Albert Česká republika s.r.o., Radlická 520/117, 158 00 Praha 5, IČO: 44012373 (provozovna: Hypermarket ALBERT, Palackého třída 2748, 530 02 Pardubice)

Popis: Jedná se o barevný (červený s bílými puntíky a s černým okrajem), smaltový hrnek o objemu cca 400 ml. Výrobek je ložen volně. Na spodní straně výrobku je dolepená papírová etiketa s údaji o názvu výrobku (HRNEK SMALT 400 ML) i ve více jazycích, artovém číslu (Art. NO.: 4401314DOT), neexistujícím EAN kódem, s texty s pokyny pro použití, údaji o dovozci a symbolu výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol „pohárku a vidličky“), symbolu nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a dalšími symboly. Na základě provedených laboratorních zkoušek u tohoto výrobku firma současně stáhla z trhu výrobek z identického materiálu o objemu 1000 ml.

Odůvodnění: Z okraje pro pití se uvolňuje kadmium v množství od 2,91 ± 0,29 mg na předmět. Výrobek pro obsah tohoto prvku nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, podle kterého musí být tyto materiály a předměty vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Dále nebyly splněny požadavky § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.4 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z tohoto hrnku může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickým kovem − kadmiem a následně k jeho průniku do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav.


Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví