Bezpečnost potravin

Stanovení nebezpečného výrobku: bambusový termohrnek, LC-146374

Vydáno: 3. 1. 2019
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Informace Ministerstva zdravotnictví o nebezpečném termohrnku, který uvolňuje formaldehyd a melamin v množství překračujícím povolené limity.

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 bambusový termohrnek 
údaje na dolepené etiketě:  MUG RECYCLED BAMBOO 8X14 350ML THERMAL 4 SUR.
EAN kód: 8424001463749, kód LC-146374

Výrobce/ Země původu: nezjištěn/ Čína
Dovozce dle značení: ITEM INTERNATIONAL S.A., N.I.F.: A-58.025.313, POL.IND.CAN ESTAPÉ 08755 CASTELLBISBAL (SPAIN), http://www.itemint.com/ 
Distributor dle nabývacího dokladu: IN-spirace s.r.o., Wassermannova 1145/11,152 00 Praha 5 – Hlubočepy, IČO: 26424401
Prodejce: NEROLI s.r.o., Teperova 467, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČO: 63475561(prodejna: NEROLI, Decor Orlí, Orlí 492/18, 602 00 Brno – prodejce z důvodu předběžné opatrnosti předmětný výrobek stáhl z trhu)  

Popis: Bambusový termohrnek o průměru 8 × 14 cm krémové barvy s dekorem na vnější straně (např. s obrázky různobarevných ananasů a barevných teček) s barevným silikonovým víčkem s otvorem pro pití a s vylisovaným textem (CAUTION CONTENTS HOT). Na termohrnku je barevná silikonová objímka. Na výrobku je dolepena etiketa s údaji o dovozci, názvem a kódem výrobku, zemí původu, EAN kódem, symbolem výrobku pro styk s potravinami (pohárek s vidličkou), symbolem nevhodnosti použití do mikrovlnné trouby a symbolem vhodnosti do myčky nádobí. Na etiketě je uveden španělský text, že výrobek splňuje všechny příslušné požadavky nařízení (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy bylo prokázáno, že hrnek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 470 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen více než 30×. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce. Laboratorními testy bylo prokázáno, že hrnek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje melamin v množství 5,55 – 6,46 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 19975, 25420 a 93720, č. látky 239). Limit (2,5 mg melaminu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Dle stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin ze dne 16. 4. 2010 (Scientific Opinion on Melamine in Food and Feed) může melamin způsobit poškození ledvin.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví