Bezpečnost potravin

Stanovení nebezpečného výrobku: bambusový hrnek, No.: 101847

Vydáno: 15. 4. 2019
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Informace Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 

bambusový hrnek
údaje na dolepené etiketě: 
Out ot the Blue KG (Roxan), No.:101847
EAN kód: 4029811385782, kód 25945

Výrobce / Země původu: nezjištěn / Čína
Dovozce dle značení: Out of the Blue KG (Roxan), Beim neuen Damm 28, D-28865 Lilienthal/ Germany, www.ootb.de 
Distributor dle nabývacího dokladu: U.T.C., spol. s.r.o., Zděbradská 94, 251 01 Jažlovice – Říčany, IČO: 43000550, www.kitos.cz 
Prodejce: Albert Česká republika, s.r.o., Radlická 520/117, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČO: 44012373, www.albert.cz, (prodejna: Hypermarket ALBERT, Generála Klapálka 300, 755 01 Vsetín – prodejce z důvodu předběžné opatrnosti předmětný výrobek stáhl z trhu)

Popis: Bambusový hrnek o průměru 9 × 13 cm krémové barvy s dekorem na vnější straně (např. s obrázky tukanů, ananasů a listů) s barevným silikonovým víčkem s otvorem pro pití a s vylisovaným textem (CAUTION CONTENTS HOT). Na hrnku je barevná silikonová objímka. Na výrobku je dolepena etiketa s údaji o dovozci, názvem a kódem výrobku, zemí původu, EAN kódem, symbolem výrobku pro styk s potravinami (pohárek s vidličkou), symbolem nevhodnosti použití do mikrovlnné trouby a symbolem vhodnosti do myčky nádobí. Uvnitř hrnku je volně uložená papírová etiketa s vícejazyčným upozorněním.

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy bylo prokázáno, že bambusový hrnek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 140 ± 14 mg/kg simulantu. To je v rozporu s článkem 11 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98). Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví