Bezpečnost potravin

Stanovení nebezpečného výrobku: Bamboo Fibre Cup, Bicchiere in Fibra di Bamboo con Coperchio ‚Save the Planet“ Art. 11707

Vydáno: 24. 10. 2023
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Foto: Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

BAMBOO FIBRE CUP, BICCHIERE IN FIBRA DI BAMBOO CON COPERCHIO ‚SAVE THE PLANET“ ART. 11707,
údaje na etiketě/ číslo šarže: LOTTO NR. 28491107,
EAN kód: 8034052411707

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína
Dovozce dle nabývacího dokladu/ dle značení: MERCURY SRL, Sede legale: P.zza della Vittoria 14 Interno 19-16121 Genova, www.mercuryitaly.com/ Mercury S.r.l., Via della Scienza, 20 Z.I. Cipian 15067, Novi Ligure (AL) ITALY
ProdejceMadal Bal a.s., Bartošova 40/3, 760 01 Zlín, IČO: 49433717
(výrobek byl prodejcem stažen z trhu)

Popis: Bambusový hrnek s dekorem různobarevných klikatých čar po obvodu, vnější část hrnku je béžové barvy. Na spodní straně výrobku je nalepená papírová etiketa s textem identifikujícím výrobek (BAMBOO FIBRE CUP), s kódy (ART. 11707, LOTTO NR. 28491107), EAN kódem, s cizojazyčnými varovnými a informačními texty k použití výrobku, s údaji o dovozci a zemi původu, se symbolem výrobku pro styk s potravinami (pohárek s vidličkou), symbolem o vhodnosti použití výrobku do myčky nádobí a se symbolem použití výrobku v mikrovlnné troubě při max. teplotě 110º C. Na spodní straně hrnku je vylisovaný údaj o zemi původu.

Odůvodnění: Plastové materiály určené pro styk s potravinami (food contact materials, dále jen FCM) mohou být vyrobeny pouze z látek náležitě posouzených a autorizovaných v souladu s kapitolou II, oddíl 1, čl. 5 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I (Seznam Unie povolených monomerů, jiných výchozích látek, makromolekul získávaných mikrobiální fermentací, přídatných látek a pomocných látek pro výrobu polymerů). Používání bambusových a jiných neautorizovaných rostlinných přísad v plastových materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami může představovat riziko pro lidské zdraví, ke kterému může dojít při akcelerující degradaci některých těchto plastů. To může vést k migraci některých látek do potravin (formaldehyd, melamin) v množstvích, která překračují povolené limity a mohou představovat riziko pro lidské zdraví.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví