Bezpečnost potravin

Stanovení nebezpečného výrobku: A ALOBAL 10 m, hliníková fólie pro domácí použití

Vydáno: 17. 5. 2017
Autor: MZ ČR

Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 5. 2017.

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

A ALOBAL 10m, HLINÍKOVÁ FÓLIE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ
EAN 8594020720007 (kód neexistuje)


Výrobce
/Dovozce/Distributor/Země původu: neuvedeno
Prodejce: Dang Khoa Tran, Pod Loretou 549/63, 293 06 Kosmonosy

Popis výrobku: Alobal s modrobílou papírovou etiketou s názvem výrobku (v češtině a ve slovenštině), s varováním a neexistujícím čárovým (EAN) kódem.

Odůvodnění: Nebyl splněn požadavek článku 15, odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 (dále jen „nařízení“) týkající se uvedení jména nebo obchodního jména a v obou případech adresy nebo sídla výrobce, zpracovatele nebo prodejce odpovědného za uvedení těchto výrobků na trh v rámci Společenství. Nebyl splněn požadavek článku 17 nařízení, týkající se nutnosti zajištění sledovatelnosti ve všech fázích procesu, kvůli usnadnění kontroly, stažení vadných výrobků, informovanosti spotřebitele a vymezení odpovědnosti. Nebyl splněn požadavek článku 16 nařízení, týkající se povinnosti předložení písemného prohlášení, že výrobky jsou v souladu s předpisy, které se na ně vztahují. Tyto výrobky tak nejsou bezpečné ve smyslu § 3 odst. 2 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že výrobek byl uveden na trh, aniž by bylo známo, zda splňuje zdravotní požadavky (např. migrace karcinogenních látek, složení, podmínky použití).

 

Příloha

 

Zdroj: HSHMP