Bezpečnost potravin

Stánky s občerstvením u cyklostezky podél Vltavy v jižní části Prahy nabízejí bezpečné stravovací služby

Vydáno: 13. 7. 2022
Autor: HSHMP

Informace HSHMP o uskutečněných kontrolách

Těsně před začátkem letních prázdnin se Hygienická hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) zaměřila v rámci své preventivně – kontrolní činnosti na kvalitu a úroveň poskytovaných stravovacích služeb ze strany provozovatelů stánků umístěných podél Pražany velmi populární cyklostezky vedoucí podél řeky Vltavy v jižní části metropole z Podolí, přes Braník, Modřany, Komořany až na Zbraslav. Státní zdravotní dozor HSHMP provedla hned v deseti stáncích. S jakými výsledky? Velmi dobrými. V žádném ze sledovaných kontrolních parametrů pražští hygienici při kontrolách nezjistili závažné problémy. Návštěvníci této tolik oblíbené cyklostezky tak mohou být při návštěvě některého ze stánků klidní, dostane se jim bezpečné stravovací služby.

Zdroj: kudyznudy.cz-CzechTourism

V rámci jedné z kontrol navíc hygienici odebrali k laboratornímu mikrobiologickému vyšetření vzorek grilovaného kuřete, a to na ukazatele Salmonella sp., Campylobacter. Z laboratorního výsledku  vyplynulo, že odebraný vzorek vyhověl ve všech sledovaných ukazatelích.

Při kontrolách se hygienici zaměřovali na plnění povinností provozovatele stánků daných příslušnými právními předpisy – zejména na:

dodržování správné hygienické praxe při přípravě a výdeji pokrmů a nápojů;
skladovacích podmínek potravin;
dodržování zvláštních požadavků na prostory pro manipulaci s potravinami;
dodržování zásad provozní a osobní hygieny.

Zkontrolovány byly tyto provozovny:

1. Stánek občerstvení U Sparty, U Ledáren 80, Praha 4
2. Botel Racek, Podolské nábřeží, Praha 4
3. Restaurace Rosmarina (loď Josef Božek), Vltavanů, Praha 12
4. Bistro Sport Bar Rosmarina, Vltavanů, Praha 12
5. Bar Horní Paluba, Vltavanů, Praha 12
6. Stánek občerstvení U Sváry, V Náklích 1a, Praha 4
7. Stánek Kikiriki gril, Žluté lázně, Podolské nábřeží 1184/3, Praha 4
8. Stánek Pizza Napoletana, Žluté lázně, Podolské nábřeží 1184/3, Praha 4
9. Stánek „Kiosek Konec žízně“, Závist 1167, Praha 5
10. Stánek „U Posledního Kelta“, Závist 1161, Praha 5

FOTOGRAFIE

Foto č. 1: v horkých letních dnech může být občerstvení u některého ze stánků na cyklostezce vítaným osvěžením
Zdroj: HSHMP

Foto č. 2: vnitřní prostředí jedné z kontrolovaných provozoven s příkladnou a udržovanou úrovní čistoty

Zdroj: HSHMP

Foto č. 3: příkladně čisté zázemí pro přípravu pokrmů jedné z dalších kontrolovaných provozoven
Zdroj: HSHMP

Foto č. 4: mikrobiologický laboratorní rozbor vzorku odebraného grilovaného kuřete vyhověl ve všech sledovaných ukazatelích
Zdroj: HSHMP

Foto č. 5: v rámci kontrol stánků u cyklostezky hygienici měřili také teplotu skladovaných produktů
Zdroj: HSHMP

Foto č. 6: takto by mělo vypadat správné skladování produktů

Zdroj: HSHMP

Foto č. 7: takto skladované syrové maso plně odpovídá požadavkům platných právních předpisůZdroj: HSHMP

Foto č. 8: příslušné hygienické normě odpovídala i naměřená teplota pro konzumenty připravovaných párků

Zdroj: HSHMP

Foto č. 9: naprosto odpovídající čistota zařizovacího předmětu
Zdroj: HSHMP

Foto č. 10: v souladu s požadavky příslušných právních předpisů je také odpovídající zajištění mytí rukou pro zaměstnance stánku

Zdroj: HSHMP

V Praze 13.7.2022
HSHMP, odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání


Zdroj: HSHMP