Bezpečnost potravin

Standardizace, certifikace a nezávadnost potravinářských surovin

Vydáno: 11. 12. 2002
Autor:

25.-28.11.2002, Moskva, Rusko. Konference, hodnocení současného stavu a perspektivy nového systému norem jakosti.

V Moskvě se ve dnech 25.-28.11.2002 konala konference na Standardizace, certifikace a nezávadnost potravinářských surovin. Na organizaci konference se podílela celá řada institucí, které v Rusku odpovídají za jakost potravin a surovin: Ruský normalizační úřad, Ministerstvo zemědělství, kontrolní orgány Ministerstva zdravotnictví, Akademie zemědělských věd, Státní inspekce jakosti, Mezinárodní průmyslová akademie, Moskevská státní universita a časopis „Standardy a jakost“. Na konferenci byly předneseny následující příspěvky:
* perspektivy zavádění norem pro potraviny a suroviny
* reforma systému norem
* problematika zlepšování státní kontroly a dohledu nad dodržováním norem pro potraviny a suroviny
* současný stav, problémy akreditačního systému v Rusku
* požadavky na jakost a nezávadnost potravinářských výrobků z lékařského a biologického hlediska
* hodnocení potravinářských výrobků z hygienického hlediska
* veterinární a hygienický dozor u surovin živočišného původu
* celní kontrola nezávadnosti dovážených potravin a surovin
Jednání bylo rozděleno do sekcí  podle jednotlivých skupin potravinářských výrobků.
Mjasnaja industrija 2002 č. 9 str. 33
Kontakt Igrfop@dol.ru