Bezpečnost potravin

Stálý výbor pro potraviny schválil seznam obecných zdravotních tvrzení

Vydáno: 11. 12. 2011
Autor: Ing. I. Suková

Byl přijat návrh nařízení obsahující 222 schválených tvrzení z celkového počtu 4 600. Dalšími rozhodovacími institucemi jsou Parlament a Rada.

Na jednání stálého výboru pro potraviny 5. 12. 2011 schválily členské státy návrh nařízení Komise obsahující seznam 222 tvrzení, která získala pozitivní hodnocení úřadu EFSA- Podle vyjádření Komise je tím spotřebitel lépe chráněn před klamavými, neodůvodněnými, banálními nebo nepravdivými tvrzeními. Je to další příspěvek k harmonizaci a nástroj proti nekalé konkurenci. Schválená tvrzení byla podrobena rigoróznímu vědeckému zkoumání a vypovídají mnohem přesněji o zdravotních přednostech. Podnikatelé mají určitý prostor k tomu, aby jim přidali na srozumitelnosti.

Návrh nyní musí schválit Parlament a Rada během tříměsíční lhůty. Obě instituce mají právo veta.

Kontroverzní skutečností je, že seznam obsahuje jen 222 tvrzení z 4 600 (celkem bylo členskými státy podán požadavek na 44 000 tvrzení), které Komise zaslala úřadu EFSA ke schválení.

Vyřazeny byly byliny, jejichž seznam bude vydán následně. V případě některých probiotik byl kmen mikroorganismu podle úřadu EFSA nedostatečně definován a žadatelé dostali možnost doplnit chybějící údaje.

Podnikatelé mohou pokračovat v používání některých tvrzení, která jsou založena na souladu s dalšími ustanoveními nařízení 1924/2006/ES a s národními předpisy.

Zamítnutá tvrzení budou muset být stažena z oběhu do 6 měsíců od účinnosti nařízení.

Spotřebitelské organizace

Podle spotřebitelské organizace BEUC a její britské větve Which? se jedná o významný krok kupředu.  Nyní je třeba zajistit, aby se tvrzení nemohla objevovat na potravinách s vysokým obsahem tuku, soli a cukru, a to jen proto, že potravina obsahuje určitou zdraví prospěšnou složku. Obě organizace však tvrdí, že některá ze schválených tvrzení v seznamu být neměla, jiná neschválená naopak ano. Za neopodstatněné považují tvrzení  o vlivu zeleného čaje na normální krevní tlak nebo o vlivu royal jelly na imunitní systém a vitalitu, nebo o vlivu  taurinu v kombinaci vitaminy a  minerálními látkami na mentální schopnosti, nebo o vlivu glukosaminu na klouby.

Schválena měla být tvrzení o potřebnosti vápníku pro kosti, o vlivu snížené spotřeby nasycených tuků na zachování normální hladiny cholesterolu, o vlivu snížené spotřeby sodíku na zachování normálního krevního tlaku, o příspěvku melatoninu k usínání, o vlivu rostlinných sterolů a stanolů pro udržení normální hladiny cholesterolu.

FoodDrinkEurope

Tato organizace v nejbližších týdnech podpoří přijetí nařízení Parlamentem.

Evropská federace asociací výrobců zdravotně prospěšných výrobků – EHPM

EHPM vyjadřuje nesouhlas s tím, že mnohá tvrzení nebyla do seznamu zařazena. Zdůrazňuje čl. 13.1, že pokud tvrzení nedosáhne příznivého stanoviska u úřadu EFSA, má být obezřetně „přeposouzeno“ jiným způsobem, jaký je požadován pro tvrzení podle čl. 13.5 a čl. 14. Tvrdí, že zamítnutá tvrzení by rovněž měla být uvedena v Registru EU a jejich použití by mělo být zakázáno až po přechodné době 6 měsíců. Kromě toho, některá tvrzení nezískala pozitivní hodnocení EFSA proto, že nepatří do působnosti nařízení 1924/2006. Ale ta by měla být schvalována podle čl. 10.3, který umožňuje odkazovat  na obecnou a nespecifickou zdravotní prospěšnost vedle specifické zdravotní prospěšnosti. Nesouhlasí s tím, že na základě negativního stanoviska EFSA byla tvrzení automaticky zahozena. Mnohdy se jedná o procesní chyby, především o nejasnosti v zásadních věcech. Kritéria EFSA by měla být přezkoumána. /EHPM zdůrazňuje, že čl. 13.1 má mít větší význam než kladné či záporné stanovisko EFSA.


EU Food Law, 2011, č. 512, s. 1-3