Bezpečnost potravin

SRS: Varování pro vývozce máku

Vydáno: 17. 5. 2012
Autor: SRS

Tisková zpráva SRS ze dne 16. 5. 2012.

Inspektoři Státní rostlinolékařské správy zaznamenali při odbavování zásilek potravinářského máku vyváženého do třetích zemí případy, kdy byl ke kontrole předložen mák, který neměl původ v České republice, ačkoli byl takto označen.

Dlouhodobým sledování trhu s komoditami byl zaznamenán vysoký dovoz semene máku do České republiky z rizikových oblastí, tedy takových, v nichž se mák pěstuje pro produkci morfinu využívaného ve farmaceutickém průmyslu. Jedná se zejména o oblasti Francie, Španělska, Turecka a Austrálie. Takto dovezené semeno máku je dále vyváženo mimo území Evropské unie jako český mák nebo je tato zahraniční produkce míchána v různých poměrech s mákem vypěstovaných v Česku (míchané máky).

Tuto situaci lze vyhodnotit jako rizikovou, neboť nejenže dochází k obchodování s morfinovými máky, ale tímto způsobem může být také zpochybněna kvalita českého máku. To může mít negativní dopad na jeho tuzemskou výrobu a následný obchod s ním“, říká k celé záležitosti ředitel SRS Zdeněk Mach.

Státní rostlinolékařská správa je úřad, který vystavuje pro vývozce doklady, které jsou nutné při vývozu do třetích zemí a jejich součástí je i uvedení a ověření původu vyvážené komodity. S ohledem na výše uvedené skutečnosti budou inspektoři našeho úřadu při vývozním šetření důkladně kontrolovat každou vyváženou zásilku a ověřovat pravdivost údajů v předložených dokladech. V případě podezření, že původ předkládaného máku je mimo území České republiky, byť je deklarován jako mák české produkce, bude původ ověřován u dodavatelů nebo výrobců. V tomto případě mohou být požádány o spolupráci také jiné státní orgány České republiky nebo zahraničí. Do doby než bude jednoznačně prokázán původ zboží, nebude zásilka našimi inspektory odbavena.

Zbyněk Škodáček, tiskový mluvčí SRS
Zdroj: eAGRI

Další informace:
A-Z slovník pro spotřebitele: „Mák