Bezpečnost potravin

Spotřeba přípravků na ochranu rostlin v České republice klesá

Vydáno: 1. 7. 2020
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ


Foto: Shutterstock

Ze statistických údajů i nadále vyplývá, že spotřeba přípravků na ochranu rostlin v ČR za poslední roky klesá. Tuzemský prodej přípravků na ochranu rostlin ve srovnání se zeměmi EU také patří k nižším.

ÚKZÚZ ve spolupráci s Českým statistickým úřadem shromažďuje a zveřejňuje data o množství účinných látek, obsažených v přípravcích na ochranu rostlin (POR), které byly uvedeny na trh v České republice. Eviduje i celkové množství pesticidních účinných látek použitých v ČR podle jednotlivých skupin plodin a druhů účinných látek a rovněž i celkový objem spotřeby přípravků na ochranu rostlin rozdělený podle skupin přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin.

V loňském roce oproti roku 2018 poklesla celková spotřeba přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin na zemědělské půdě o přibližně 155 000 kg.

Větší pokles je patrný u skupin herbicidů a desikantů, jehož důvodem je především pokles spotřeby přípravků s obsahem účinné látky glyfosát. Mírný pokles je zaznamenán také u spotřeby insekticidů.

K meziročnímu kolísání spotřeby přípravků pravidelně přispívá i intenzita výskytu škodlivých organismů, zejména v závislosti na ročníku a celkovém vývoji klimatu.

K výraznějšímu nárůstu došlo u spotřeby POR v kategorii rodenticidů, který je zapříčiněn velmi silnou gradací hraboše polního. Rodenticidy se však na celkové spotřebě podílely pouze cca 1,8 %.

V souhrnu let 2011–2019, došlo k významnému poklesu množství přípravků uvedených na trh v České republice, a to přibližně o 27 %. V případě vývoje spotřeby účinných látek činí pokles za totéž období cca 22 %. Rozdíl v těchto údajích je ovlivněn zejména tím, že ne všechny přípravky uvedené na trh v ČR se prodají a použijí na zemědělských plodinách na území České republiky.

Na rozdíl od statistiky spotřeby, v níž se sledují přípravky i pomocné prostředky na ochranu rostlin, sleduje statistika uvádění na trh pouze účinné látky přípravků na ochranu rostlin, což rovněž ovlivňuje výsledné hodnoty.

Dalším faktorem změn ve spotřebách je vývoj sortimentu přípravků a účinných látek na trhu a rovněž výskyt nových škodlivých organismů na našem území, proti nimž dosud nebylo třeba zasahovat.

Podle statistických údajů, zveřejněných agenturou Eurostat, patří tuzemský objem prodeje přípravků na ochranu rostlin v rámci zemí Evropské unie k nízkým.

Z účinných látek, které byly v období 2018 – 2019 staženy v Evropské unii z trhu a pro něž se dosud hledá plnohodnotná náhrada, je možné zmínit thiram a dikvát. Přípravky obsahující tyto látky byly v České republice důležité zejména pro ošetření osiva a ploch určených k jeho produkci. 

V případě údajů o objemu účinných látek v přípravcích na ochranu rostlin, uváděných na trh v období 2018–2019 budou data známa v listopadu letošního roku.

Ivana Kršková, tisková mluvčí

 

Zdroj: ÚKZÚZ