Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Spotřeba přípravků na ochranu rostlin v České republice klesá do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Spotřeba přípravků na ochranu rostlin v České republice klesá

Vydáno: 1.7.2020
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Tisková zpráva ÚKZÚZ


Foto: Shutterstock

Ze statistických údajů i nadále vyplývá, že spotřeba přípravků na ochranu rostlin v ČR za poslední roky klesá. Tuzemský prodej přípravků na ochranu rostlin ve srovnání se zeměmi EU také patří k nižším.

ÚKZÚZ ve spolupráci s Českým statistickým úřadem shromažďuje a zveřejňuje data o množství účinných látek, obsažených v přípravcích na ochranu rostlin (POR), které byly uvedeny na trh v České republice. Eviduje i celkové množství pesticidních účinných látek použitých v ČR podle jednotlivých skupin plodin a druhů účinných látek a rovněž i celkový objem spotřeby přípravků na ochranu rostlin rozdělený podle skupin přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin.

V loňském roce oproti roku 2018 poklesla celková spotřeba přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin na zemědělské půdě o přibližně 155 000 kg.

Větší pokles je patrný u skupin herbicidů a desikantů, jehož důvodem je především pokles spotřeby přípravků s obsahem účinné látky glyfosát. Mírný pokles je zaznamenán také u spotřeby insekticidů.

K meziročnímu kolísání spotřeby přípravků pravidelně přispívá i intenzita výskytu škodlivých organismů, zejména v závislosti na ročníku a celkovém vývoji klimatu.

K výraznějšímu nárůstu došlo u spotřeby POR v kategorii rodenticidů, který je zapříčiněn velmi silnou gradací hraboše polního. Rodenticidy se však na celkové spotřebě podílely pouze cca 1,8 %.

V souhrnu let 2011–2019, došlo k významnému poklesu množství přípravků uvedených na trh v České republice, a to přibližně o 27 %. V případě vývoje spotřeby účinných látek činí pokles za totéž období cca 22 %. Rozdíl v těchto údajích je ovlivněn zejména tím, že ne všechny přípravky uvedené na trh v ČR se prodají a použijí na zemědělských plodinách na území České republiky.

Na rozdíl od statistiky spotřeby, v níž se sledují přípravky i pomocné prostředky na ochranu rostlin, sleduje statistika uvádění na trh pouze účinné látky přípravků na ochranu rostlin, což rovněž ovlivňuje výsledné hodnoty.

Dalším faktorem změn ve spotřebách je vývoj sortimentu přípravků a účinných látek na trhu a rovněž výskyt nových škodlivých organismů na našem území, proti nimž dosud nebylo třeba zasahovat.

Podle statistických údajů, zveřejněných agenturou Eurostat, patří tuzemský objem prodeje přípravků na ochranu rostlin v rámci zemí Evropské unie k nízkým.

Z účinných látek, které byly v období 2018 – 2019 staženy v Evropské unii z trhu a pro něž se dosud hledá plnohodnotná náhrada, je možné zmínit thiram a dikvát. Přípravky obsahující tyto látky byly v České republice důležité zejména pro ošetření osiva a ploch určených k jeho produkci. 

V případě údajů o objemu účinných látek v přípravcích na ochranu rostlin, uváděných na trh v období 2018–2019 budou data známa v listopadu letošního roku.

Ivana Kršková, tisková mluvčí

 

Zdroj: ÚKZÚZ

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021