Bezpečnost potravin

Spotřeba biopotravin v České republice vzrostla nejvíce od roku 2008, každý za ně utratí průměrně 241 korun ročně

Vydáno: 18. 4. 2018
Autor: MZe

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 18. 4. 2018.


Foto: Shutterstock

Více než 4 miliard korun dosáhl v roce 2016 celkový obrat s biopotravinami českých subjektů včetně vývozu. Z toho byla celková spotřeba biopotravin, včetně dovozu, v České republice 2,55 miliardy korun, což je proti roku 2015 nárůst o 13,5 procenta. Na konci roku 2016 bylo v Česku registrováno 603 výrobců biopotravin. To je o 11,3 procenta více než v roce předchozím. Uvádí to Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2016, kterou pro Ministerstvo zemědělství (MZe) zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI).

Trh s biopotravinami v České republice vzrostl již šestý rok v řadě. Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů v roce 2016 byl 0,9 %, průměrná roční spotřeba byla 241 Kč na obyvatele. Nejvíce lidé nakupují v bio kvalitě mléko a mléčné výrobky (23 %), ovoce a zeleninu, včetně ovocných a zeleninových šťáv (21 %) a také ostatní zpracované potraviny (33 %), jako jsou koření, hořčice, zpracovaná káva nebo čaj či hotové pokrmy typu kojenecké a dětské výživy.

Téměř 44 % všech biopotravin nakupují čeští zákazníci v maloobchodních řetězcích, 18 % nakoupí v drogeriích a 14 % v prodejnách zdravé výživy. Faremní a další přímý prodej má zhruba 7% podíl, obdobný je i objem biopotravin prodaných přes e-shopy. Meziročně vzrostl objem biopotravin prodaných prostřednictvím gastronomických zařízení a provozoven veřejného stravování, a to ze 73 mil. Kč (v roce 2015) na 87 mil. Kč.

Na konci roku 2016 bylo v ČR 603 registrovaných výrobců biopotravin, resp. 635 výrobních provozoven, což oproti roku 2015 představuje navýšení o 11,3 %. K nejčastějšímu hlavnímu zaměření výrobců patřilo v roce 2016 zpracování a konzervování masa a masných výrobků, ovoce a zeleniny a ostatních potravinářských výrobků.

I když většina našich výrobců biopotravin prodá své výrobky na českém trhu, roste i export. Čeští výrobci a obchodníci vyvezli v roce 2016 biopotraviny přibližně za 1,64 mld. Kč, nejvíce do Německa a Rakouska.

Celosvětový maloobchodní trh s biopotravinami vzrostl v roce 2016 o 10 % na téměř 90 mld. USD. Zhruba 90 % celosvětového prodeje biopotravin představuje Severní Amerika a Evropa. Největším trhem jsou USA, následuje Německo a Francie.

Ministerstvo zemědělství podporuje ekologické zemědělství a výrobu biopotravin řadou aktivit, mimo jiné tradiční propagační kampaní „Září – Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství“. Přímá podpora je také realizována dotacemi na ekologicky obhospodařované plochy a bodovým zvýhodněním pro výrobce biopotravin v rámci Programu rozvoje venkova. 

Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství

Zdroj: Ministerstvo zemědělství