Bezpečnost potravin

Spotřeba antimikrobik ve veterinární medicíně v EU v letech 2010 – 2018

Vydáno: 26. 10. 2020
Autor: KM EFSA

Byla zveřejněna zpráva ESVAC za rok 2018

Sledování spotřeb veterinárních léčivých přípravků má v České republice dlouhodobou tradici. Počátky budování systému umožňujícího dlouhodobě a stabilně monitorovat prodeje veterinárních léčivých přípravků se datují od roku 2000, kdy Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) začal ve spolupráci s dotčenými subjekty shromažďovat potřebná data.

V souvislosti s aktuálností řešení problematiky rezistence k antimikrobikům narůstá zejména v poslední dekádě tlak nejen na sledování prodejů veterinárních antimikrobik, ale, což dokládá nový právní předpis – nařízení (EU) 6/2019 o veterinárních léčivých přípravcích, také tlak na sledování přesného používání koncovými uživateli.

U zvířat produkujících potraviny se jedná o sledování dat o používání veterinárních léčivých přípravků obsahujících antimikrobika na úrovni hospodářství. Také u zvířat v zájmovém chovu výše uvedená evropská legislativní norma ukládá do budoucna (2030) sledování přesného používání antimikrobik.

Zprávu o prodeji antimikrobik v 31 evropských státech v roce 2018, včetně sledování vývojových trendů od roku 2010 – 2018, najdete na webu Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).

Informace o jednotlivých národních trendech v prodejích antimikrobik v letech 2010 – 2018 najdete také na webu EMA.

Zdroj: EMA