Bezpečnost potravin

Spotřeba antimikrobik ve veterinární medicíně v ČR

Vydáno: 1. 8. 2019
Autor: ÚSKVBL

Detailní komentované srovnání spotřeb antimikrobik 2010-2017

ÚSKVBL vydal zprávu: „Spotřeba antimikrobik ve veterinární medicíně v ČR: Detailní komentované srovnání spotřeb antimikrobik 2010-2017“.

Zpráva shrnuje jak dlouhodobé trendy  spotřeb veterinárních antimikrobik 2006-2017, tak poskytuje detailní srovnání jednotlivých údajů pro individuální farmakologické skupiny veterinárních antimikrobik v číselné i grafické podobě pro období 2010 – 2017 a dále meziroční srovnání (2016 a 2017) a další parciální analýzy a komentáře dle skupin antimikrobik i lékových forem.

Údaje jsou postavené na analýzách prodejů jednotlivých balení VLP co nejblíže koncovým uživatelům a jsou uvedeny rovněž přehledy vztahující údaje o spotřebě na populace/biomasu hospodářských zvířat. Historicky poprvé jsou zahrnuta data z kvalifikovaných odhadů stratifikující spotřeby na cílové druhy zvířat.

Z dlouhodobého hlediska došlo k celkovému poklesu spotřeb veterinárních antimikrobik v ČR (2006-2017):
o 55% (vyjádření z hmotnostních objemů v tunách),
o 44% (vyjádření zohledňující i populace/biomasu hospodářských zvířat).

 

 

Zdroj: ÚSKVBL