Bezpečnost potravin

Spolupráce veterinární správy s celníky se vyplatí

Vydáno: 8. 1. 2015
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 8. 1. 2015.

Společné akce státních organizací nejsou sice úplně běžné, zato velmi efektivní. Nejinak tomu bylo i mezi 10. – 15. prosincem loňského roku, kdy se uskutečnila kontrolní akce Státní veterinární správy ve spolupráci s Celní správou České republiky. Cíl? Kontrola zásilek živočišných produktů ze zahraničí během přepravy a v místě určení.

V souvislosti s nařízením č. 125/2011 Sb., o stanovení informační povinnosti příjemcům živočišných produktů v místě určení, zkontrolovalo 96 hlídek celní správy v blízkosti vybraných bývalých silničních hraničních přechodů bezmála 1 500 vozidel. Výsledkem bylo 16 případů podezření na porušení povinnosti stanovené výše uvedeným nařízením. Ty se týkaly cca 57 tun masa, 57 tisíc kusů vajec a 20 tun mléčných výrobků. Nejvíce případů zaznamenal Celní úřad pro Zlínský kraj – celkem 10. Veškeré podklady pak získala Státní veterinární správa k dalšímu šetření.

Inspektoři SVS soustředili své aktivity do 9 příhraničních krajů a celkově provedli 73 akcí. U 40 z nich zjistili alespoň jednu závadu, celkový počet závad se však vyšplhal k číslu 67. Mezi závadami převládalo zanedbání povinnosti informovat Krajskou veterinární správu o příchodu zásilek na místo určení (např. nenahlášení zásilky, nedodržení povinnosti hlášení zásilky 48 hod. předem, ale také neodpovídající jednotková cena, atd.). Druhým nejčastějším prohřeškem byly nedostatky v průvodních dokladech.

Nejvíce zásilek se závadou pocházelo z Německa (23), dále ze Slovenska (15), Dánska (8), Polska (6) a Rakouska (5). Ve všech případech pochybení následovaly sankce a to pokuta příkazem, nebo ve správním řízení. Celkem se jedná o 810 000 Kč.

V rámci dozoru nad dodržováním platné legislativy nelze vyloučit, že se v budoucnu podobná akce opět neuskuteční. Prioritou Státní veterinární správy nadále zůstává kontrola zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu, s čímž tato akce bezpochyby souvisí.

Mgr. Petr Pejchal
mjr. Mgr. Jiří Barták

Zdroj:  SVS ČR