Bezpečnost potravin

Spolupráce ve veterinární oblasti

Vydáno: 25. 10. 2002
Autor:

spolupráce v oblasti veterinární mediciny přináší užitek při omezování a likvidaci nebezpečných nákaz a při zajišťování bezpečných potravin

Jednání 20. konference regionální komise OIE (Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat), které se konalo v polovině září v Kuusamo ve Finsku, potvrdilo význam spolupráce na národní i mezinárodní úrovni. Ve veterinární oblasti se jeví jako nejdůležitější bránit šíření nebezpečných nákaz a v případě výskytu jejich likvidace, jako tomu bylo na evropském kontinentě v případě výskytu BSE, slintavky a kulhavky, klasického moru prasat, a také zabránit obchodu s kontaminovanými krmivy i potravinami.
Z jednání vyplynulo doporučení  zřídit stálou pracovní skupinu pro bezpečnost potravin, která by měla navázat úzkou spolupráci například s FAO (Food and Agriculture Organisation – Světovou organizací pro potraviny a zemědělství ) a WTO (World Trade Organisation –  Světovou obchodní organizací). Regionální komise OIE také doporučuje, aby členské země, mezi které patří i naše republika, která byla v roce 1924 zakládajícím členem, požadovaly větší účast a zapojení národních veterinárních služeb při zpracovávání všech zákonných norem týkajících se bezpečnosti potravin.
SVS ČR, 24.10.02  (Sch)