Bezpečnost potravin

Spolupráce rostlinolékařů ÚKZÚZ s polskými kolegy

Vydáno: 1. 12. 2016
Autor: ÚKZÚZ

Informace ÚKZÚZ ze dne 30. 11. 2016.

Ve dnech 29. – 30. 11. proběhlo v prostorách ÚKZÚZ v Opavě bilaterální setkání polských a českých rostlinolékařů. Smyslem setkání byla vzájemná výměna zkušeností a přístupu při práci v terénu, a to jak při provádění kontrol, tak také odborných činností.

Setkání se účastnili zejména rostlinolékařští terénní inspektoři – 12 odborníků z polského Hlavního inspektorátu ochrany rostlin a semenářství a 12 odborníků z ÚKZÚZ.

Po úvodním vzájemném představení národních odborných úřadů se účastnici podělili o své zkušenosti v oblastech kontroly přípravků na ochranu rostlin, integrované ochrany rostlin a sledování a potlačování škůdců a původců chorob rostlin. Diskuze se také týkala problematiky karanténních chorob bramboru, zejména původce hnědé hniloby bramboru, jejíž význam v posledních letech narůstá. 

Věříme, že tímto setkáním bude založena tradice pravidelné česko-polské spolupráce v oblasti rostlinolékařské péče.

Zdroj: ÚKZÚZ