Bezpečnost potravin

Spolupráce při omezování růstu mikroorganismů rezistentních vůči antibiotikům

Vydáno: 19. 3. 2013
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 19. 3. 2013.

Státní veterinární správa není rezistentní

Přestože na základě monitoringu cizorodých látek lze potvrdit, že rezidua antibiotik nejsou ani v mase drůbežím, vepřovém, hovězím, ani ve vejcích, nespokojuje se Státní veterinární správa tímto konstatováním.
Jelikož se poslední dobou mluví o vzrůstu rezistence některých mikroorganismů vůči antibiotikům, uskutečnilo se o této problematice minulý týden v pátek jednání. Kromě zástupců Státní veterinární správy se účastnili soukromí veterinární lékaři, chovatelé, lidé z Agrární komory, Ministerstva zemědělství, Ministerstva zdraotnictví a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů.
Hovořilo se zejména o problematice drůbežího masa a vajec, neboť jednání se uskutečnilo na podnět Českomoravské drůbežářské unie. Státní veterinární správa potvrdila dlouhodobý trend, ze kterého vyplývá bezpečnost produktů, tj., masa i vajec, kde rezidua antibiotik dlouhodobě nejsou zjišťována. Na druhou stranu je třeba „přiznat“, že se veterinární léčiva na bázi antibiotik používají, ale pouze v indikovaných případech z léčebných důvodů, veterinárním lékařem předepsaná, přičemž před uplynutím ochranné lhůty nelze produkty léčeného zvířete využít pro lidskou spotřebu. A o tom, že se tak děje, svědčí výsledky monitoringu, který ostatně každý rok zasíláme Komisi, a ta naše výsledky hodnotí velmi vysoko.
Rostoucí rezistence mikroorganismů vůči antibiotikům je známým problémem. O přítomnosti reziduí antibiotik v prostředí se ví, mimo jiné i v odpadních vodách apod., proto se shodli účastníci jednání na koordinovaném postupu, další spolupráci a na návrzích jak omezovat využívání antibiotických preparátů k léčení hospodářských zvířat. A tím přispět, pokud je to možné, k omezení růstu rezistentních mikroorganismů. 

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj:  SVS ČR