Bezpečnost potravin

Spolupráce ICBP se Světovou zdravotnickou organizací

Vydáno: 1. 2. 2012
Autor: Olaf Deutsch, Mgr. J. Beránková

Již od počátku své činnosti Informační centrum bezpečnosti potravin spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

V roce 2005 vznikla aktivní spolupráce mezi  Informačním centrem bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství   a  Světovou zdravotnickou organizací (WHO)  (Kancelář WHO v České republice sídlí v Praze 5, nám. Kinských 6).

  ICBP převzalo  jako hlavní téma pro své výukové a přednáškové aktivity doporučení  WHO nazvané „5 klíčů k bezpečnému stravování“ a ještě před zahájením vlastních aktivit pro spotřebitele  realizovalo  českou verzi letáku „5 klíčů k bezpečnému stravování“.  („Five keys to safer food“ – anglická verze).  Informační centrum bezpečnosti potravin dále zajistilo vytvoření výukových programů a přednášek podle tématu WHO „5 klíčů k bezpečnému stravování“ pro mládež a veřejnost.

Do konce roku 2010 proběhlo celkem 935 odborných akcí ICBP s tematikou WHO „5 klíčů k bezpečnému stravování“. Akce navštívilo celkem 40 450 účastníků různých věkových kategorií.


Programy jsou sestaveny speciálně pro různé věkové kategorie
:

–    Pro předškolní děti a děti 1. a 2. tříd ZŠ byl vytvořen hudební výukový 
program: „Přijede k nám návštěva“, realizovaný uměleckou dvojicí Vanda 
a Standa.

–    Pro děti 2. až 5. tříd I. stupně ZŠ zajišťuje tematický výukový program 
     Sdružení Tereza
Od roku 2011 program  volně čerpá i z programu „Výživa ve výchově ke zdraví“.

–   Přednášky pro žáky II. stupně ZŠ, jejichž cílem je představit kromě problematiky WHO i nový produkt ICBP výukový program pro děti a pedagogy II. stupně ZŠ „Výživa ve výchově ke zdraví“, který se nachází na webových stránkách www.viscojis.cz/teens .

–   Přednášky pro dospělé spotřebitele a studenty středních škol: cílem přednášek je poskytnout informace o fungování systému bezpečnosti potravin v ČR a o prevenci onemocnění z potravin.

Souhrn aktivit pro spotřebitele od roku 2002 do roku 2010:  

 

Počet účastníků

Počet akcí

Přednášky, semináře pro dospělé

 4 866

155

Programy pro děti 4-6 let

 28 207

531

Programy pro děti 6-10 let

 4 429

211

Roadshow pro dospělé

 2 948

38

Celková rekapitulace od roku 2002 do roku 2010

 

Počet účastníků

Počet akcí

Počet akcí ICBP celkem

 

935

Počet účastníků celkem

40 450

 

Z toho: počet akcí pro děti

 

742

             počet proškolených dětí

32 636

 

(Zpracoval: Olaf Deutsch, Mgr. J. Beránková, ICBP)

Počet účastníků a počet výukových programů a přednášek ICBP v letech 2001-2010