Bezpečnost potravin

Společnost pro výživu: Výživová doporučení pro obyvatelstvo

Vydáno: 2. 2. 2021
Autor: Společnost pro výživu

Výživová doporučení - Zdravá třináctka

K 75. výročí existence Společnosti pro výživu vytvořil kolektiv autorů (doc. MUDr. Pavel Dlouhý, PhD, 3LF UK, prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT, Praha, prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc., Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity a MUDr. Petr Tláskal, CSc. FN Motol) inovovanou verzi Výživových doporučení pro obyvatelstvo České republiky a tuto verzi rozšířil o Zdravou třináctku pro lidi starší 70 let a Zdravou třináctku pro děti.

Společnost pro výživu bude v časopise „Výživa a potraviny“ postupně publikovat inovovaná a rozšířená doporučení. V časopise „Výživa a potraviny“ 1/2021 byla publikována základní výživová doporučení pro obyvatelstvo, tzv. ZDRAVÁ TŘINÁCTKA.

 

 

Zdroj: Společnost pro výživu