Bezpečnost potravin

Společnost Pharmed Medicare zvyšuje kapacity na výrobu glukosaminu

Vydáno: 13. 3. 2005
Autor:

Přední výrobce nutraceutik, farmaceutik a kosmetiky, indická společnost Pharmed, zahájila v novém závodě poblíž Banaglore výrobu glukosaminu, čímž se zvýší její roční produkce tohoto preparátu o dalších 500 tun.

Indická společnost Pharmed Madicare , přední výrobce nutraceutik, farmaceutik a kosmetiky, zahájila v novém závodě poblíž Banaglore výrobu glukosaminu, čímž zvýší svoji roční produkci tohoto preparátu o dalších 500 tun. Podle odhadu společnosti totiž evropská poptávka po suplementech určených ke zlepšení zdraví kloubů vzrůstá v současné době o 10-15 %. Společnost Pharmed se na evropském trhu glukosaminu podílí zhruba 70 %, při roční produkci kolem 1000 tun. Současný nedostatek základní suroviny pro výrobu, chitinová vlákna nacházející se v lasturách krabů a garnátů, ztrojnásobil ceny pro společnost a zřejmě v letošním roce omezí využití plné výrobní kapacity závodu. Nedávné stažení jednoho z nejužívanějších antiartrotik, následující po skandálu s lékem Vioxx (kterého se v roce 2003 prodalo jen v USA za 2,5 mld USD) a následně i Celenrex, ale zřejmě poptávku po glukosaminu opět zvýší. Glukosamin je prokazatelně bezpečný a účinný lék na zmírnění bolestí kloubů a jeho spotřeba bude vzrůstat především v souvislosti se stárnutím populace a výskytem dalších rizikových faktorů, jako je např. obezita, které povedou ke zvyšování počtu pacientů s artritidou.

http://www.nutraingredients.com