Bezpečnost potravin

Společné kolokvium úřadu EFSA a EBTC

Vydáno: 26. 6. 2017
Autor: KM EFSA

Registrace na 23. vědecké kolokvium EFSA je otevřena.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) pořádá ve spolupráci s EBTC (Evidence Based Toxicology Collaboration) společné vědecké kolokvium,  které  se  uskuteční  v Lisabonu  (Portugalsko)  ve dnech
25. – 26. října 2017
.  

Kolokvia se zúčastní vedoucí vědečtí pracovníci z celého světa a budou hledat další  směr a instrukce pro začlenění důkazů při hodnocení rizika chemických látek pro zdraví lidí.  

Klíčoví řečníci:

    • Donald Rubin and Stijn Vansteelandt: causal inference
    • Julian Higgins and Sofia Dias: evidence synthesis, meta-analysis
    • Kris Thayer and Holger Schunemann: evidence synthesis, GRADE and GRADE-based methods
    • Marc Aerts, Wout Slob, Matthew Wheeler: dose-response modelling

 

Cíl kolokvia
EFSA a EBTC organizují vědecké kolokvium s cílem rozvíjet znalosti zúčastněných stran o osvědčených postupech pro začlenění důkazů do hodnocení rizika chemických látek pro zdraví lidí se zvláštním zaměřením na identifikaci rizika, na kombinování vícečetných studií a koncových bodů pro modelování odezvy na dávku při charakterizaci rizika.

Na kolokviu se bude diskutovat o současné praxi, výzvách, posledním vývoji a inovativních přístupech k integraci důkazů uvnitř a mezi toky důkazů a ke kombinaci vícečetných studií a koncových bodů.

 
Další informace o kolokviu:

 

Kapacita akce je omezena počtem 120 účastníků, včetně řečníků a vědců již přizvaných EFSA. Registrace bude uzavřena při dosažení maximálního možného počtu účastníků nebo nejpozději 31. srpna 2017.  

Zdroj: EFSA: Register now! – Joint EFSA/EBTC scientific colloquium on evidence integration in risk assessment: the science of combining apples and oranges