Bezpečnost potravin

Společná zpráva EFSA a ECDC: Rezistentní bakterie zůstávají významným problémem

Vydáno: 29. 5. 2013
Autor: koubova

Třetí společná zpráva EFSA a ECDC týkající se antibiotické rezistence zoonotických bakterií.

Třetí společná zpráva EFSA a ECDC týkající se antibiotické rezistence zoonotických bakterií, napadajících člověka, zvířata a potraviny, ukázala, že nadále existuje rezistence k řadě antimikrobiálních látek u rodů Salmonella a Campylobacter. Tyto bakterie jsou hlavní příčinou alimentárních infekcí v Evropské unii. Kombinovaná rezistence vůči dvěma velmi významným antimikrobiálním látkám zůstává oproti tomu nízká. Zpráva se zakládá na údajích shromážděných členskými státy EU pro rok 2011.

Velká část bakterií r. Campylobacter, prokázaných u člověka, zvířat pro produkci potravin a v potravinách, které představují hlavní příčinu alimentárních onemocnění v EU, byla rezistentní vůči ciprofloxacinu – antimikrobiální látce značného významu, kdežto vůči další velmi významné antimikrobiální látce erythromycinu byla zjištěna jen nízká rezistence. Kombinovaná rezistence k velmi významným antimikrobiálním látkám byla v rámci EU nízká, což ukazuje, že u těžkých infekcí způsobených těmito bakteriemi zatím stále ještě existují alternativy léčby. Kromě toho byla zjištěna vysoká rezistence vůči často užívaným antibiotikům.

Co se týče salmonel, byla multirezistence (rezistence vůči minimálně třem různým třídám antimikrobiálních látek) v celé EU vysoká. Ukázalo se, že u člověka je velká část salmonel rezistentní vůči běžně používaným antibiotikům, což platí i pro zvířata, zejména prasata a krůty. U izolátů získaných z drůbeže byla kromě toho zaznamenána vysoká rezistence vůči ciprofloxacinu. U salmonel izolovaných z člověka, ze zvířat pro produkci potravin a z potravin oproti tomu byla zjištěna jen nízká kombinovaná rezistence vůči vysoce významným antimikrobiálním látkám.

„Pokud nechceme ztratit řadu antimikrobiálních látek, které nám dnes umožňují účinnou léčbu bakteriálních infekcí člověka, jsou společné aktivity v EU, včetně členských států, zdravotníků, průmyslu, zemědělců a mnoha dalších nutností“, prohlásil Bernhard Url, ředitel pro hodnocení rizik a vědecké podpory v EFSA.

Ředitel ECDC, Dr. Marc Sprenger, k tomu dodává: „Harmonizovaná stálá kontrola antibiotické rezistence izolátů získaných z člověka a zvířat nám může sloužit jako podklad pro efektivní opatření, která zabrání dalšímu šíření rezistence k antimikrobiálním látkám u člověka. Pro snazší porovnávání údajů v rámci EU bude ECDC členské státy EU nadále vyzývat k tomu, aby používaly metody a směrnice výboru EUCAST (Evropský výbor pro testování antimikrobiální citlivosti). Kromě toho bude ECDC nadále koordinovat Evropský antibiotický den (European Antibiotic Awareness Day) – evropskou iniciativu v oblasti veřejného zdraví, která poskytuje jak platformu, tak i podporu národním kampaním pro uvážlivé používání antibiotik u člověka“.

Multirezistence, kombinovaná rezistence a rezistence k běžně používaným antibiotikům musí být pečlivě kontrolována. Rezistence k antimikrobiálním látkám představuje vážnou hrozbu pro veřejné zdraví, protože vede k vyšším zdravotním nákladům, delším pobytům v nemocnici, selhání léčby a v některých případech dokonce i k úmrtí.

 Scientific Report of EFSA: The European Union Summary Report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2011

Zdroj: EFSA