Bezpečnost potravin

Spolana věnovala po povodních největší péči zabezpečení chloru

Vydáno: 15. 2. 2003
Autor:

bezpečné skladování a manipulace s chlorem byly cílem série opatření a investic, ŽP

Především bezpečné skladování a manipulace s chlorem byly cílem série opatření a investic, které neratovická společnost Spolana provedla v podniku od loňských srpnových povodní. Právě za opakované úniky chloru si společnost vysloužila ostrou kritiku obyvatel a vedení obcí v okolí i ekologických iniciativ. Nyní odpovídá systém bezpečnostních a protipožárních opatření evropských standardům, řekl ČTK mluvčí firmy Jan Martínek.
Po loňských haváriích Spolana jeden chlorový sklad úplně odstavila a druhý zrekonstruovala. „Dnes již existuje studie na výstavbu nového moderního skladu chloru, která obsahuje veškeré prvky nejlepších ve světě existujících technologií,“ řekl Martínek. Stavba skladu má začít v dohledné době.

Okolí obou skladů a dalších rizikových provozů v jejich blízkosti je dnes osazeno čidly plynové detekce. Sklad chloru je vybaven havarijním odsáváním, které při havárii pohltí chlor pro neutralizaci.

Opravený sklad je konstruován tak, aby zde nemohly nastat svislý pohyb zásobníků a destrukce lávek a potrubí. Je zde také signalizace úniku chloru s vlastním nezávislým zdrojem elektřiny. Je rovněž možné zaplavit sklad ve chvíli, kdy by tlak vody v okolí hrozil poškozením budovy. Podle Martínka provede Spolana nyní i při běžném odstavení výroby preventivní opatření jako při třetím povodňovém stupni.

Spolana se snaží zlepšovat i komunikaci s veřejností. Třinácti městům a obcím v okolí nabídla spolupráci při výměně názorů a informací, snaží se setkávat se starosty obcí a rozjela systém rozesílání textových zpráv do mobilních telefonů při hrozbě havárií.

Právě špatná komunikace a nepřesné informace o únicích chloru a jiných jedovatých látek do okolí vyburcovaly loni na podzim obce v okolí k založení Svazku obcí ohrožených Spolanou, který chce co nejvíc omezit škodlivý vliv továrny na okolní prostředí.

Celý areál Spolany se během povodní ocitl pod vodou. Velká voda vyplavila z podniku tuny jedovatých chemikálií a způsobila také vážná poškození zásobníků chloru. To vedlo k jeho opakovaným únikům a k ekologickým haváriím. Spolana vyčíslila přímé škody způsobené povodní na materiálu a zařízení na zhruba 650 milionů korun a dalších 350 milionů korun na ušlém zisku. Dalších asi půl miliardy korun bude muset postupně investovat do zvýšení bezpečnostních a protipovodňových opatření.

S obnovováním výroby začala Spolana začátkem října a plný provoz obnovila až v prosinci.

Pavel Šubrt ČTK

e-mail: info@iceu.cz ;
http://www.evropska-unie.cz ;

ICEU-Ekolist, 13.2.2003 (Mik)