Bezpečnost potravin

Spektroskopií k vysledování mikrobiálních kontaminantů

Vydáno: 2. 12. 2011
Autor: Ing. I. Suková

Podle databáze spektrálních profilů specifických pro určité kmeny bude možno rychle identifikovat přítomné mikroorganismy v potravinách.

Odborníci z norského výzkumného ústavu Nofima Mat a obalářské společnosti Elopak použili Fourierovu transformační infračervenou spektroskopii (FTIR) k detekci bakterií, kvasinek a plísní v konečných produktech a k jejich zpětnému vysledování ke zdroji kontaminace během procesu (kontaminované  potrubí, podlahy, vzduch aj.). Každý mikroorganismus má vlastní unikátní spektrální profil, kterým je možno jej identifikovat. Databáze v současnosti obsahuje přes 20 000 spektrálních profilů.

Food Technology, 65, 2011, č. 10, s. 14
The Research Council of Norway: Spoilt food soon a thing of the past?