Bezpečnost potravin

Spektrofotometrická detekce falšování olivového oleje

Vydáno: 4. 11. 2004
Autor:

Ke zjišťování falšování extra panenského olivového oleje méně kvalitními rafinovanými oleji je možno použít UV spektrofotometry Libra S22 a S32 společnosti Biochrom.

Extra panenský olivový olej (extra virgin) pochází pouze z prvního lisování oliv a má nízkou kyselost a jemnou vůni. Získává se výhradně mechanickou cestou – lisováním za studena, bez použití jakékoli chemické rafinace. Kyselost extra panenského olivového oleje, vyjádřena jako obsah kyseliny olejové, nesmí přesáhnout 1 gram na 100 gramů oleje. Další extrakcí se získává olej nižší kvality, který je ale možno rafinovat na neutrální olej, který se potom může směšovat s drahým panenským olejem, přičemž změna chuti ani vůně není běžným způsobem zjistitelná. Přítomnost méně jakostních rafinovaných olejů je ale možno detektovat UV/vizuální spektrofotometrií. Jemné detaily ve spektrálních charakteristikách extra panenského oleje, vyplývající ze systémů konjugovaných dienů a trienů se totiž v důsledku přítomnosti rafinovaných olejů ztrácejí, což se okamžitě projeví na grafickém záznamu na displeji spektrofotometru. Směrnice 91/2568/EEC a 97/2472/EEC obsahují metody založené na UV měření, které okamžitě detektují falšování výrobku a používají jednoduchý způsob jeho indikace. Spektrofotometry Libra S22 a S32 jsou vybaveny programy pro široký rozsah vlnových délek (325-1100 nm), jejich provoz je jednoduchý a mohou se používat jako analyzátory oleje. Více informací na adrese 

Food Technology, 58, 2004, č. 5, s. 80