Bezpečnost potravin

Specializovaná podpora EFSA pro malé a střední podniky

Vydáno: 10. 4. 2019
Autor: KM EFSA

EFSA zahájil nové podpůrné iniciativy zaměřené na žadatele z řad malých a středních podniků (SME).

Malé a střední podniky budou mít nyní přístup k podpoře EFSA při přípravě, předkládání a monitorování svých žádostí o regulované produkty.

Výsledky pilotního projektu „Předběžná administrativní kontrola návrhů dokumentace“ ukázaly, že specializovaná podpora SME by měla být jednoduchá, snadno dostupná, flexibilní a měla by být k dispozici v rané fázi procesu podávání žádostí. EFSA se proto rozhodl zahájit a otestovat činnosti přizpůsobené konkrétním potřebám identifikovaným v pilotním projektu.

EFSA využije zkušeností získaných při poskytování těchto nových forem podpory, aby rozhodl, zda je zahrne do svého katalogu podpůrných iniciativ.

Zájemci z řad malých a středních podniků mohou najít podrobnější informace o podpůrných iniciativách v sekci určené žadatelům.

Nově cílené iniciativy jsou následující:

  • Administrativní podpora při přípravě žádosti. Malé a střední podniky mohou kontaktovat úřad EFSA prostřednictvím vyhrazené e-mailové adresy (SMEoffice@efsa.europa.eu), kde jim může být poskytnuta odpověď na všechny administrativní aspekty týkající se žádostí o regulované produkty.
  • Monitorování žádostí předložených EFSA. EFSA bude sledovat žádosti předložené malými a středními podniky a bude poskytovat relevantní sdělení a upomínky na hlavní body v postupech.
  • Rychlé zpracování dotazů předložených SME. EFSA poskytne odpovědi do sedmi pracovních dnů na dotazy položené prostřednictvím webového formuláře.
  • Oficiální registr SME. EFSA zřídí registr malých a středních podniků, které mají zájem o regulované produkty a činnosti úřadu EFSA.

V případě dalších dotazů k danému tématu se prosím obracejte e-mailem na adresu SMEoffice@efsa.europa.eu.

Zdroj: EFSA