Bezpečnost potravin

Speciační inženýrství by nám mohlo pomoct se škůdci

Vydáno: 23. 9. 2020
Autor: Gate2Biotech

Informace portálu Gate2Biotech

Speciace, čili vznik nových druhů, obvykle probíhá dlouhou dobu. Výzkumníci americké University of Minnesota vymysleli postup, jak to udělat za méně než rok.

Kredit: CC0 Public Domain.Tým, který vedl Mike Smanski, vytvořil umělou speciační událost, tj. vznik nového druhu, u laboratorních octomilek. Jejich upravené octomilky se mohou normálně množit mezi sebou. Když se ale spáří s jinými, neupravenými octomilkami, tak nevznikne žádné potomstvo.

Výsledky tohoto výzkumu by mohly posloužit pro zajištění bezpečnosti geneticky modifikovaných organismů a zároveň k vývoji nových vysoce specifických postupů proti přenašečům infekčních chorob a invazním druhům.

Tento přístup, který jeho tvůrci označují jako „vyvolaná genetická inkompatabilita“ EGI (Engineered Genetic Incompatibility), začíná použitím genetického editoru CRISPR/Cas9 k vytvoření neškodných mutací ve vybraných regulačních oblastech DNA. Pak dojde na zavedení aktivátoru genu, který vypadá jako původní regulační sekvence.

Když se takto upravený jedinec rozmnožuje s jedincem z přírody, tak potomstvo zdědí regulační sekvenci od přírodního rodiče i aktivátor genu od upraveného rodiče. V důsledku toho dojde u vznikajícího potomstva k přehnané aktivaci dotyčného genu, což vyústí v jeho zánik. Tuto metodu je možné použít i pro vytvářené transgenní organismy, které se pak nemohou rozmnožovat v přírodních populacích.

Autor: RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D.

Více informací k článku zde

 

Zdroj: Gate2Biotech