Bezpečnost potravin

Souhrnná zpráva o enzymech

Vydáno: 15. 3. 2006
Autor:

Zpráva Evropské komise zahrnuje různé typy enzymů, včetně enzymů pro potravinářské účely.

Enzymy jsou chemické látky s širokým okruhem použití. Existují:

* enzymy pro technické účely,

* enzymy pro potravinářské účely,

* enzymy používané v kosmetice,

* enzymy používané při výrobě léků,

* enzymy používané ve výzkumu.

Většina enzymů se vyrábí z mikroorganismů. Novými technikami genetického inženýrství se získávají enzymy, které vykazují vyšší enzymové účinky než odpovídající enzymy nacházející se v přírodě. Potenciální využití těchto enzymů se proto rychle zvyšuje.

Podle legislativy EU týkající se chemických látek je zapotřebí nové enzymy notifikovat jako “nové látky”, což znamená, že výrobce musí dodat předem definovaný soubor informací. Notifikační postup však není jednoznačný. Názory se liší na to, jaká metodologie by se měla použít k charakterizaci a testování různých enzymů a ke stanovení potenciálního nebezpečí.

Evropská komise, GŘ pro životní prostředí provedlo studii, jejímž výsledkem je zpráva pod názvem “Collection of Information on Enzymes”. Jde o podrobný přehled o enzymech: jejich výrobě, použití a vlastnostech, legislativních předpisech v některých zemích mimo EU. Jsou také uvedena potenciální nebezpečí pro životní prostředí a lidské zdraví a jsou nastíněna doporučení, jak by se enzymy měly v budoucnu regulovat. Úplný text zprávy je uveden v příloze.

Příloha : Soubor informací o enzymech [pdf ; 2838174 bytů]

Evropská komise, GŘ pro životní prostředí