Bezpečnost potravin

Souhrnná informace ke konferenci o NBT 13.9. 2018

Vydáno: 24. 9. 2018
Autor: Biotrin

Informace organizace Biotrin o proběhlé konferenci

„Nové techniky šlechtění (NBT) – naděje pro zemědělství a potravinový řetězec“ bylo téma konference, která proběhla v prostorách Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) dne 13. září 2018. Konferenci pořádal Biotrin, z.s. společně s VŠCHT, za podpory EuropaBio a Velvyslanectví USA v ČR.

Na akci přišlo více než 100 účastníků širokého profesního zaměření – od šlechtitelských subjektů, přes osiváře, zástupce sektoru potravin a krmiv až po zástupce ministerstev životního prostředí a zemědělství a jejich kontrolních organizací (ČIŽP, ÚKZÚZ); zúčastnili se také vědečtí pracovníci, studenti a novináři.

Oblast nových technik šlechtění přednášející prezentovali z různých úhlů pohledu, a to jak po vědecké stránce, tak i po stránce aplikační, praktické. Stěžejní body přednášek najdete v následujícím přehledu jednotlivých prezentací:

Pohled na NOVÉ techniky šlechtění – prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. (Přírodovědecká fakulta UK v Praze)

 • historická cesta – důvod přechodu z GMO na NBT neboli GE (gene engineering vs. gene editing)
 • mutageneze spontánní vs. cílená
 • přední osobnosti techniky CRISPR
 • „aféra Urs Niggli“ – ředitel FIBL (výzkumný ústav ekologického zemědělství), který vyjádřil podporu technice CRISPR
 • vstřícný přístup církve k GE – vyjádření papeže
 • výrok Evropského soudního dvora – NBT posuzovat jako GMO

Významná role inovací ve šlechění rostlin pro semenářský sektor EU – Dr. Petra Jorasch (Evropská semenářská asociace – ESA)

 • postoj ESA k současným právním předpisům EU
 • NBT jako účinný nástroj šlechtění
 • konkrétní příklady produktů NBT
 • dopady zařazení mutageneze pod legislativu GMO
 • stanovisko ESA k výroku Evropského soudního dvora

Genetické vylepšení mikrobů, rostlin a zvířat na počátku dvacátého prvního století, klíč k inovacím v zemědělství – Dr. Ervin Balázs (Maďarská akademie věd)

 • příklady úspěchů na poli GMO
 • seznámení s jednotlivými novými technikami šlechtění (NBT)
 • precizní editace genomu prostřednictvím EXZACTTM (metoda zinkových prstů)
 • představení metody CRISPR
 • metody produkce GE králíků
 • způsoby propagace NBT v Maďarsku, podpůrné stanovisko tamní akademie věd

Vývoj zdravějších potravin prostřednictvím úprav genomu – Dr. Shaun Curtin (Calyxt)

 • představení činnosti firmy Calyxt Inc.
 • editace genomu u sóji
 • využití TALENů v potravinářství
 • produkty NBT před uvedením na trh
 • sója s vysokým obsahem kyseliny olejové
 • pšenice s vysokým obsahem vlákniny

Využití NBT v současných šlechtitelských programech v České republice – Mgr. Tomáš Moravec, Ph.D. (Ústav experimentální botaniky AV ČR)

 • len, hrách (Agritec Šumperk, Biofyzikální ústav)
 • brambory (Výzkumný ústav bramborářský, Havl. Brod, ÚEB)
 • chmel (Chmelařský institut s.r.o., Žatec)
 • obilniny – pšenice, ječmen (VÚRV Praha, ÚEB + Centrum regionu Haná, Biofyzikální ústav)
 • příležitosti a limity NBT (technické, legislativní)

Kompletní prezentace naleznete ZDE.

Přednášející se shodli na tom, že NBT představují obrovský potenciál pro šlechtitele, zároveň se však pro ně stanou jen těžko dostupnými, pokud EU bude při jejich využití požadovat stejná pravidla jako u GMO. V tomto směru přednášející hodnotili výrok Evropského soudního dvora jako překvapivý a devastující.

FOTOGALERIE (Další fotografie viz stránka NBT conference):

Zdroj: Biotrin