Bezpečnost potravin

Soud rozhodl ve prospěch používání látky Triclosan

Vydáno: 3. 11. 2011
Autor: Ing. I. Suková

Podle rozhodnutí EC neplatí zákaz antimikrobiální látky Triclosan od 1. listopadu 2011. Vědecký výbor SCCS však nabádá k opatrnosti kvůli riziku mikrobiální rezistence.

Evropský soud 25. října 2011 zamítl, že by antimikrobiální látka Triclosan (2,4,4’-trichloro-2’-hydroxydiphenyl ether) měla být (podle rozhodnutí Komise z března 2003) od 1. listopadu 2011 zakázaná, protože nebyla přiřazena do seznamu aditiv schválených pro kontakt s potravinami. Jedná se o rozhodnutí ve prospěch společnosti Microban, která používá toto antimikrobiální činidlo do plastových výrobků určených ke kontaktu s potravinami. Společnost Microban podala proti tomuto rozhodnutí žalobu s tím, že rozhodnutí Komise nebylo podložené argumenty.
Jedná se o první případ, kdy bylo rozhodnuto podle nového pravidla “locus standi” z Lisabonské smlouvy a podle článku 263 Smlouvy o EU (TFEU), tzn. v přímém zájmu žadatele.

Komise se proti rozhodnutí soudu odvolala. Vědecký výbor European Commission’s Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) však nabádá k uvážlivému rozhodování, kterým by se mělo předcházet riziku zvyšujícího se rozsahu antibakteriální rezistence. K dnešnímu datu sice nejsou důkazy o vlivu Triclosanu na vznik antibakteriální rezistence, ale je příliš brzy na rozhodnutí, že používání uvedené antimikrobiální látky nebude takový vliv mít. Zatím není dostatek podkladů k důkladné analýze rizik. SCCS doporučuje rozumné omezení používání Triclosanu, tzn. je na případy, kdy je prokazatelný příznivý vliv na zdraví. Upozorňuje, že rezistentní bakterie jsou schopny přežívat takové koncentrace biocidů, které by jinak byly účinné pro jejich usmrcení. I když Triclosan je z hlediska antimikrobiální rezistence nejprozkoumanější biocid, mohou se laboratorní výsledky lišit od účinků v reálném provozu. SCCS ve svém stanovisku zdůrazňuje následující:
       bakterie vystavené nízkým koncentracím Triclosanu mohou aktivovat rezistenci genů, které mohou být přeneseny do jiných bakterií,
–       Triclosan, obdobně jako jiné biocidy, přispívá k selekci rezistentnějších bakterií, protože eliminuje obvyklé soupeření,
–       rezistence vůci Triclosanu může vést k rezistenci vůči jiným biocidlům nebo antibiotikům.

EU Food Law, 2011, č. 506, s. 5-6

Související informace:
Cíl Komise: Vyhodnocení vlivu směsí endokrinních disruptorů (2010)
BfR vyzývá k zákazu antibakteriální látky triklosan(2009)
Systémy aktivního balení: 5. systémy uvolňování antimikrobiálního činidla (2002)