Bezpečnost potravin

Sójový protein napomáhá snižování krevního tlaku

Vydáno: 31. 7. 2005
Autor:

Výsledky nejnovějšího amerického výzkumu naznačují, že konzumace suplementů sójového proteinu může napomáhat u osob s rizikem vysokého krevního tlaku v prevenci tohoto stavu, resp. snižovat krevní tlak v počátečních stadiích vzniku hypertenze.

Výsledky nejnovějšího amerického výzkumu prezentovaného v červencovém čísle časopisu Annals of Internal Medicine naznačují, že konzumace suplementů sójového proteinu může napomáhat u osob s rizikem vysokého krevního tlaku v prevenci tohoto jevu, resp. snižovat krevní tlak v počátečních stadiích vzniku. Lidé s prehypertenzí nebo prvním stadiem hypertenze vykazovali významné snížení jak v hodnotách systolického, tak i diastolického krevního tlaku poté, co po dobu  12 týdnů konzumovali denně 40 g suplementu izolovaného sójového proteinu. Kontrolní skupina, která dostávala po dobu 12 týdnů komplexní sacharidy, tyto příznivé účinky nevykazovala. Největší změny krevního tlaku byly patrny u skupiny pacientů s krevním tlakem minimálně 140/90 mm Hg. Vysoký krevní tlak je rizikovým faktorem srdečních onemocnění a nedávné šetření ukázalo, že jeho výskyt se celosvětově zvyšuje, přičemž do roku 2025 se očekává, že jím bude trpět více než 1,5 mld. osob (zhruba třetina dospělé populace ve věku nad 20 let). Výzkumníci se stále častěji zaměřují na ovlivňování vysokého krevního tlaku prostřednictvím stravy, která má prokazatelně pozitivní účinky, jak bylo již prokázáno u mléčných proteinů, resp. funkčních potravin na jejich bázi. Zmiňovaného výzkumu prováděného pracovníky Tulane University in New Orleans ve spolupráci s čínskými kolegy se zúčastnilo 302 dospělých žijících v Číně se systolickým tlakem v mezích od 130 do 159 mm Hg a diastolickým tlakem od 80 do 99 mm Hg, ve věku od 35 do 64 let. Výsledky poskytly nový důkaz, že strava obsahující suplementy sójového proteinu zabraňuje vzniku a pomáhá léčit hypertenzi. Pracovníci National Heart, Lung, and Blood Institute in Bethesda, Maryland však důrazně upozorňují, že předtím, než se začnou doporučovat sójové suplementy pacientům s vysokým krevním tlakem, musí být výsledky ukazující důležité vazby mezi krevním tlakem a přívodem makronutrientů prostřednictvím stravy ověřeny dalšími rozsáhlými výzkumy. Současný výzkum se nezabýval otázkou, zda ke snížení krevního tlaku došlo vlivem proteinů nebo izoflavonů v sójových bobech. Mechanizmus příznivého působení je tudíž třeba dále zkoumat a identifikovat. V květnu byly zveřejněny výsledky jiného výzkumu posuzujícího vliv přívodu sóji po dobu dvou až tří let, který naznačil inverzní spojitost mezi systolickým, resp. diastolickým krevním tlakem, a to zejména u starších žen.
http://www.foodnavigator-usa.com/news/ng.asp?id=61171