Bezpečnost potravin

Sobotní Apetit piknik v Grébovce pod dozorem hygieniků

Vydáno: 15. 6. 2017
Autor: HSHMP

Informace HSHMP ke konání jednorázových akcí, kde je podáváno občerstvení.

„Na základě loňské nemilé zkušenosti jsem letos velmi potěšen, že se pořadatelé této kulinářské akce aktivně spojili s pražskými hygieniky a využili bezplatné poradenství, jak řádně zabezpečit hygienické požadavky na pořádání jednorázových akcí, kde je podáváno občerstvení,“ uvedl Jan Jarolímek, ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), který zároveň apeluje i na ostatní pořadatele gastrofestivalů a těchto jednorázových akcí, aby bezplatné prezentace nebo možnost konzultace s odborníky z HSHMP využili. Apetit piknik je vyhlášený tím, že na něm vaří nejen profesionálové, ale i amatérští kuchaři.  

Obrázek 1: Pozvánka na Apetit piknik

Co se loni stalo?
Na Apetit piknik se přihlásila amatérská kuchařka, která při práci používala nevhodně skladovaná vejce z domácího chovu. Ta se později stala pravděpodobným zdrojem nákazy salmonelou. Ženě HSHMP udělila pokutu.

Letos jsou podmínky přísnější!
Na základě této nepříjemné zkušenosti pořadatelé Apetit pikniku zpřísnili podmínky: „Pro letošní rok jsme připravili ještě přísnější pravidla účasti, a to ve spolupráci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Každý prodejce s těmito pravidly opět musí souhlasit a musí je respektovat. Kontrolu na místě by měli provádět přímo zástupci této hygienické stanice. Zodpovědnost za dodržování hygienických pravidel při samotné přípravě pokrmů a jejich uchování nesou, stejně jako v předchozích letech a na dalších akcích podobného charakteru, sami prodejci. Naše strana poskytuje maximální součinnost pro zajištění hladkého průběhu akce a dodržení pravidel,“ uvedla za pořadatele Apetit pikniku Kateřina Hýlová (podrobnosti na http://www.vitalia.cz/).

Přísnějšími pravidly je pak myšleno stvrzení podpisem těsně před akcí, že prodávající dodrželi správné postupy příprav, uchování a přepravy i mimo areál Apetit pikniku. „Platí tedy, že musí svým podpisem potvrdit, že dodrželi stejně přísné postupy jako v rámci areálu. Dále jsou přísnější pravidla týkající se kontroly přímo na místě, kde v případě jakéhokoliv pochybení prodejce bude možné prodejce z areálu vyloučit a jeho stánek okamžitě uzavřít,“ dodala Kateřina Hýlová.

Na co si dát na jednorázových akcích pozor?

HSHMP doporučuje návštěvníkům těchto akcí, aby se při konzumaci pokrmů v tomto teplém období vyhýbali všem nedostatečně tepelně opracovaným pokrmům, omáčkám a zálivkám kde jsou používána tepelně nedostatečně upravená vejce. Rizikové jsou i pokrmy z drůbeže, které nejsou ihned po dokončení konzumovány, dále chlazené pokrmy, které nejsou uchovávány v chladících skříních nebo teplé pokrmy uchovávané při teplotě 60 stupňů C.

Další informace najdete: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/hygienicka-pravidla-pro-poradatele-gastrofestivalu-ci-jednorazovych-akci-spojenych-s-podavanim-obcerstveni-2662_2662_161_1.html

V Praze dne 15. 6. 2017

Mgr. Dana Mertová
tisková mluvčí HSHMP

Zdroj: HSHMP