Bezpečnost potravin

Snižování rizika kontaminace potravin

Vydáno: 4. 1. 2003
Autor:

Workshop na téma snižování rizika potravinových kontaminantů se bude konat v Londýně dne 26. února 2003.

Jednodenní seminář na téma potravinových kontaminantů pořádá dne 26. února 2003 Společnost pro průmyslovou chemii v Londýně. Potravinové kontaminanty jsou jedním z hlavních problémů potravinářského průmyslu. V posledních dvou letech byla na evropské úrovni učiněna řada legislativních opatření týkajících se chemických kontaminantů a reziduí v potravinách, především olova, kadmia, rtuti, 3-MCPD (3-monochlorpropan-1,2-diol – potenciální karcinogen, vznikající při výrobě sójových omáček a hydrolyzovaných rostlinných proteinů), dioxinů a aflatoxinů, na které musí průmysl reagovat vypracováním příslušné strategie. Tato otázka bude hlavním tématem pořádaného workshopu, kterého se zúčastní experti ze všech průmyslových odvětví i vládních institucí, včetně FSA (Úřad pro potravinové standardy) z Británie a Irska, výrobních a obchodních společností Nestlé, Sainsbury,  manažerských organizací (RQA Europe, AIG,  RSSL) a medií (BBC). Bližší informace na telefonu: 0118 986 8541. http://www.rssl.com/frameset.htm