Bezpečnost potravin

Snídaňové cereálie a cukr

Vydáno: 6. 9. 2006
Autor:

Cukr je běžně obsažen v řadě potravin, nevyjímaje ani snídaňové cereálie...

Snídaňové cereálie a cukr

Cukr je běžně obsažen v řadě potravin, nevyjímaje ani snídaňové cereálie…

Přes všechna mediálně zdůrazňovaná negativa, jež se týkají přidávání cukru do cereálií, však neexistuje žádná vědecky doložená souvislost mezi obsahem cukru v cereáliích a vznikem obezity či zubního kazu.

Podíl snídaňových cereálií na celkovém příjmu cukru se liší v jednotlivých zemích, je také odvislý od místních stravovacích návyků a spotřeby cereálií na hlavu za rok. Ve většině případů se snídaňové cereálie podílejí méně než 10% na příjmu cukru za den.

Například u dětí v Americe ve věku 4 – 12 let tvoří cukr přijatý prostřednictvím snídaňových cereálií jen asi 5% celkového denního příjmu cukru (NHANES, 2001 – 2002) – viz graf. Výše zmíněný průzkum také uvádí, že v celé populaci snídaňové cereálie zajišťují jen 3% celkového příjmu cukru.

U dětí v Anglii ve věku 4 -18 let přestavuje cukr přijímaný prostřednictvím snídaňových cereálií jen 6%celkového příjmu oproti 24% z nápojů, 23% z cukrovinek, 15,5% z mléka a mléčných výrobků a 16% z ostatních cereálních potravin (př. rýže, pečivo, těstoviny atd.)

Zdroj: http://www.izrno.cz/clanek.php?id=94

.

KLIKNĚTE PRO ZVĚTŠENÍ