Bezpečnost potravin

Smysly zákazníka do jisté míry supluje veterinární dozor

Vydáno: 12. 9. 2012
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 11. září 2012.

Každá hospodyně čas od času najde ve spíži něco prošlého, popřípadě narušeného, a nezbude jí, než potravinu „neškodně odstranit“. Při uvádění potravin živočišného původu napínají smysly veterinární inspektoři, aby při kontrolách zajistili, že se na pulty nedostaneme nic podobného, tj. s prošlou minimální dobou trvanlivosti, či datem použitelnosti, špatně označeného či jinak závadného.
Cílem státního veterinárního dozoru není znejisťovat zákazníky tím, že se každou chvíli někde objeví něco potenciálně závadného, ale naopak je ujišťovat, že pokud se něco zjistí, snažíme se skutečně nebo potenciálně závadný výrobek nepropustit do tržní sítě. Dokumentovat kontrolní činnost je mediálně vděčné, každý týden je možné uvádět konkrétní případy. Za zásadní však považujeme uvádět pouze informace o výrobcích, které by mohly zákazníky ohrozit. To jsou ty, kdy uvádíme konkrétní šarže konkrétních výrobků, jako tomu bylo v případě nedeklarovaného celeru v konzervě německého guláše, popřípadě konzervy s kolumbijským tuňákem obsahujícím nadměrné množství histaminu.
Jako doklad činnosti státního veterinárního dozoru můžeme uvést taktéž případy z posledních dnů. Například v Plzeňském kraji ve výrobně masných výrobků bylo zjištěno nedodržení skladovacích podmínek, tj. vyšší teplota uzeného vepřového boku, kuřecích prsou, křídel, hovězího masa a vepřových jater. U jater byly navíc zjištěny smyslové změny, což znamenalo nařízení neškodně odstranit 20 kg jater, a bylo zahájeno správní řízení o uložení pokuty. Podobnou situaci inspektoři zjistili ve výrobně v Pardubicích, kde byl porušen teplotní řetězec v prodejním pultu u směsi vepřová čína, u vepřové sleziny a u kuřecích prsou. Jelikož nebyly zjištěny smyslové změny, bylo nařízeno dochladit a opět zahájeno řízení o uložení pokuty. Ve Středočeském kraji bylo jedné výrobně nařízeno zlikvidovat 130 kg dětské šunky výběrové kvůli zjištěnému nadlimitnímu obsahu baktérie Listeria monocytogenes. Tento výrobce musí provést sanitaci výroby a až po vyhovujících kontrolních stěrech a po vyhovujícím výsledku vyšetření vzorků opět začít s výrobou. I zde bude uložena pokuta.
Neškodně odstranit musel 2 kg prošlých škvarků prodejce ve Vsetíně, ve Zlínském kraji, stejně tak 3,5 kg pečeného vepřového kolena s prošlým datem použitelnosti výrobce z Ostravy v Moravskoslezském kraji. V obou případech bylo zahájeno správní řízení za účelem uložení pokuty.
Ani v jednom ze zmíněných případů se závadné výrobky nedostaly ke spotřebiteli. Těmito příklady lze doložit účinnost státního veterinárního dozoru. Přesto však zákazníkům doporučujeme při nákupu nabízené výrobky pečlivě prohlédnout, zejména sledovat data, popřípadě i deklarované složení, a v případě podezření informovat prodejce a místně příslušnou krajskou veterinární správu.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.