Bezpečnost potravin

Směrnice EFSA: 90-denní krmná studie

Vydáno: 13. 2. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Směrnice je pomůckou pro testování toxicity potravin a složek, což slouží jako podklad např. pro schvalování „novel foods“ z GMO.

Úřad EFSA vydal směrnici/pokyny pro provádění krmných testů, jejichž výsledky se používají jako podklad pro žádosti týkající se především schvalování potravin a složek nového typu (novel foods) získaných z geneticky modifikovaných organismů (GMO). Cílem takových studií je vyhodnotit možný toxikologický vliv testované stravy/krmiva na krysy při porovnání s kontrolním vzorkem stravy.
Materiál vychází ze směrnice OECD pro testování chemických látek a zahrnuje návod pro přípravu testovací stravy, pro statistickou analýzu a další harmonizaci uváděných výsledků. Je požadováno, aby experiment byl prováděn formou tzv. „randomised block design“, tzn. ve skupinách (block) po dvou. Důvodem je, že z hlediska „sociálního“ welfare je pro krysy vhodné pobývat ve skupině. Také je třeba, aby testovaná zvířata byla podobného věku a hmotnosti. Eliminují se tak faktory které mohou ovlivnit výsledky výzkumu.

EU Food Law, 2011, č. 513, s. 6